Polska Chmura

Partnerzy

Polska Chmura to nie tylko dostawcy usług chmurowych, których centra danych zlokalizowane są na terenie kraju. To również całe otaczające ich i wspierające środowisko: instytucje, think tanki, organizacje oraz firmy partnerskie, którym bliska jest idea suwerenności cyfrowej oraz wspierania polskiej gospodarki poprzez inwestowanie w lokalne rozwiązania i specjalistów. Wspólnie integrujemy rynek, zwiększamy świadomość na temat lokalnych rozwiązań technologicznych oraz dowodzimy ich potencjału.

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy technologiczni

W zakresie rekomendacji Polska Chmura współpracuje z