Polska Chmura

Prawo Ochrony Konkurencji

Kodeks etyczny Członków Polskiej Chmury

Polska Chmura kieruje się w swoich działaniach:

  • polskimi i europejskimi normami i prawodawstwem
  • najwyższymi standardami etyki i kultury biznesowej

Oznacza to, że Członkowie Polskiej Chmury przestrzegają w swojej działalności obowiązujących przepisów prawa oraz zasad i norm postępowania oraz uznają i wyznaczają standardy etyczne podejmowanych czynności i zachowań na rynku przetwarzania danych w Polsce.

Działania Polskiej Chmury są zgodne z polskimi i europejskimi regulacjami w zakresie prawa ochrony konkurencji. Wszystkie firmy członkowskie zrzeszone w ramach Polskiej Chmury jednogłośnie podjęły uchwałę dotycząca prawa ochrony konkurencji.

Oznacza to, że żadne formy działalności Polskiej Chmury w jakikolwiek  sposób nie mogą prowadzić do eliminowania, ograniczania lub naruszania którychkolwiek przepisów dotyczących konkurencji lub prawa antymonopolowego.