Polska Chmura

Statut

Polska Chmura – Związek Pracodawców (wcześniej Związek Polskich Ośrodków Przetwarzania Danych) działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r., Nr 55, poz. 235), obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.Statut Polskiej Chmury określa cel działania i zadania organizacji, wskazuje na wymogi formalne jakie muszą być spełnione przez podmioty ubiegające się o członkostwo oraz definiuje organy statutowe ZPF.

Pobierz pełny statut