Polska Chmura

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. powstał 8 listopada 2012 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Opola. Jest instytucją, która ma wspierać innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które chciałyby te technologie wdrażać oraz udzielać informacji inwestorom i twórcom.

PNT w Opolu jest miejscem współpracy nauki i biznesu, stwarza możliwość poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych na styku tych dwóch światów. Tworzy również korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego i naukowego miasta Opola oraz całego regionu poprzez pomoc już istniejącym, jak również nowo powstającym inicjatywom. Spółka jest platformą współpracy dla środowisk biznesowych i naukowych, pośrednio tworzy nowe miejsca pracy dla wykształconych na opolskich uczelniach młodych ludzi. Dzięki utworzeniu Parku proinnowacyjne opolskie firmy uzyskują dostęp do specjalistycznych laboratoriów badawczych, zaawansowanego środowiska teleinformatycznego, pomieszczeń biurowych o wysokim standardzie oraz wszelkiej innej niezbędnej infrastruktury i usług koniecznych do prowadzenia działalności, z korzyścią dla społeczności lokalnych miasta i regionu. 

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala,
Prezes Zarządu

Dołączenie do Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych i współtworzenie inicjatywy ,,Polskiej Chmury”, wkomponowuje się w działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, którego jednym z filarów jest wspieranie nowoczesnej przedsiębiorczości, a tej nie można obecnie rozwijać bez infrastruktury i narzędzi IT. Dlatego PNT w Opolu posiada nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych z certyfikatem Rated 3, a swoimi zasobami może wspomóc działanie „Polskiej Chmury”, która mam nadzieje zdynamizuje transformacje IT w Polskich firmach. W obecnych czasach dla firm, to jest najbezpieczniejszy i najprostszy sposób zabezpieczenia swoich zasobów IT, a współpraca z Polskim Związkiem Ośrodków Przetwarzania Danych, pozwoli nam na realizację codziennej misji Parku. Ponadto, tylko wspólne działanie w zakresie rozwijania „Polskiej Chmury” przyniesie pożądany efekt synergii, a jej znaczenie zostanie dostrzeżone w Polsce.
Nasze Centrum Przetwarzania Danych jest miejscem, w którym opracowywane i realizowane są innowacyjne przedsięwzięcia, to właśnie u nas powstają projekty badawczo-rozwojowe, z których korzysta lokalny biznes. Tak naprawdę szeroko rozumiana branża IT jest obecna niemal we wszystkich takich projektach.

W strukturach Polskiej Chmury

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala

Prezes Zarządu

Damian Kolaryczyk

Dyrektor Centrum Przetwarzania Danych oraz prokurent, PNT Opole

Chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź naszą stronę