Polska Chmura

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe jest partnerem technologicznym nauki i biznesu od 26 lat. Oferuje naukowcom i przedsiębiorcom dostęp do superkomputerów, maszyn witrtualnych, pamięci masowej i oczywiście usług chmurowych. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach, dotyczących rozwijania sieci komputerowych, systemów składowania danych, infrastruktur gridowych i HPC (High Performance Computing), a także bezpieczeństwa cybernetycznego. Stale rozwijane zasoby obliczeniowe WCSS wchodzą w skład polskich i europejskich infrastruktur badawczych, takich jak: PLGrid, PLATON, EGI, PRACE czy EuroHPC.
Jako akademicka jednostka międzyuczelniana WCSS koncentruje się przede wszystkim na badaniach naukowych, procesach badawczych, a także eksploatacji i rozbudowie Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK), komputerów dużej mocy (KDM), jak również sieciowych usług informacyjnych dla uczelni wyższych, instytutów badawczych i władz publicznych.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, dyrektor WCSS

Misją firm tworzących Polską Chmurę, jak czytamy na jej stronie internetowej, jest edukowanie firm, instytucji i użytkowników na temat bezpiecznych rozwiązań chmurowych. Jedenaście podmiotów, posiadających centra danych na terenie Polski, wśród których jest WCSS, łącząc siły, ma znacznie szerszy zasięg i razem może skuteczniej budować świadomość zarówno odbiorców swoich usług, jak i decydentów.

Przynależność do Polskiej Chmury jest potwierdzeniem najwyższej jakości usług i poziomu bezpieczeństwa danych, jakie zapewnia WCSS. Ten znak jakości potwierdza ogromną wiedzę i umiejętności naszego zespołu, wieloletnie doświadczenie, znajomość problemów i potrzeb naszych klientów. Popularyzuje też cele, które przyświecają WCSS od lat. Należą do nich stały rozwój infrastruktury, kompetencji i usług.

WCSS jest skoncentrowany na wspieraniu nauki i procesów badawczych, a te są coraz ściślej powiązane z biznesem i rozwojem przemysłu. Polska Chmura i WCSS mogą się więc wzajemnie wspierać i wspólnie pomagać w edukowaniu rynku, w cyfrowej transformacji polskich firm, a także w łączeniu potencjału naukowego i biznesowego.

W strukturach Polskiej Chmury

Mateusz Tyrkierko

Rada Dyrektorów

Agata Grzelińska

Rada Marketingu

Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj naszą ofertę