Polska Chmura

Dostawca chmury

Polska Chmura jest związkiem pracodawców polskich ośrodków przetwarzania danych. Powstała z myślą o integrowaniu rynku, zwiększaniu świadomości liderów świata biznesu oraz administracji, a także opinii publicznej na temat polskich rozwiązań chmurowych. 

W codziennej pracy związku, przedstawiciele Polskiej Chmury, jako praktycy biznesu, reprezentują interesy polskich data center, ich klientów oraz użytkowników. Uczestniczą w pracach nad kierunkami rozwoju cyfrowego kraju, tworzeniu odpowiednich warunków oraz prawa, które nie faworyzuje zagranicznych dostawców, lecz daje pole do rozwoju polskich, potwierdzonych licznymi certyfikatami rozwiązań. 

Dostawcy chmury posiadający centrum danych na terenie kraju oraz regulujący podatki w Polsce, mogą dołączyć do Polskiej Chmury w charakterze Partnera Strategicznego. Partnerem Strategicznym może zostać pracodawca prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), polegającą na świadczeniu usług informatycznych w oparciu o centra przetwarzania danych.

Tytuł Partnera strategicznego umożliwia ośrodkom przetwarzania danych:

  • budowanie eksperckiej pozycji w gronie najlepszych firm i liderów rynku chmurowego w Polsce
  • udział w działaniach wspólnych związku (strategicznych, akcjach marketingowych czy podejmowaniu dialogu z instytucjami publicznymi)
  • wspólne opiniowanie działań instytucji publicznych, wypracowywanie stanowisk broniących interesów polskich przedsiębiorców
  • współtworzenie kierunków rozwoju związku
  • otrzymanie wsparcia w zakresie promocji treści własnych Partnera 
  • networking branżowy, wymiana wiedzy i doświadczeń z liderami rynku  
  • otrzymanie certyfikatu znaku jakości Polskiej Chmury, który potwierdza bezpieczeństwo przetwarzanych danych

i wiele innych, indywidualnie omawianych korzyści