Polska Chmura

Dostawca technologii

Jako związkowi centrów danych zależy nam na integrowaniu całego rynku. Z tego względu do współpracy w charakterze Partnera Technologicznego zapraszamy dostawców technologii dla branży IT, którzy chcą budować relacje z firmami świadczącymi usługi data center, cloud computing, a jednocześnie są gotowi włączać się w działania edukacyjne w tym zakresie. 

Tytuł Partnera Technologicznego umożliwia ośrodkom przetwarzania danych:

  • odbywanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami związku, 
  • wymiana wiedzy i doświadczeń z najlepszymi ekspertami na rynku chmurowym w Polsce
  • budowanie wspólnej wartości merytorycznej wraz z dostawcami Polskiej Chmury i jej Partnerami 
  • korzystanie z usług dedykowanych, ustalanych bezpośrednio z Partnerem, w tym m.in. spotkań indywidualnych, obecności w publikacjach, współpracy w zakresie akcji specjalnych
  • wsparcie w zakresie promocji treści własnych Partnera oraz w procesie networkingu w ramach Związku i poza nim
  • udział w akcjach marketingowych związku oraz zaangażowanie dostawców PCH w akcje Partnera
  • otrzymanie certyfikatu – znaku jakości Polskiej Chmury, który potwierdza działania na rzecz popularyzacji tematyki bezpieczeństwa, suwerenności danych 

i inne, omawiane indywidualnie świadczenia.