Polska Chmura

Konsekwencje wyroku Schrems II – konferencja Instrat i Polska Chmura

21/12/2020

Bezpieczeństwo danych – perspektywa akademicka, prawna i biznesowa podczas dyskusji Fundacji Instrat i Polskiej Chmury. Wspólny apel uczestników do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

16 grudnia odbył się organizowany przez Fundację Instrat oraz koalicję Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej webinar, podczas którego poruszone zostały kwestie korzystania z usług cloudowych globalnych firm i tym samym bezpieczeństwa danych transferowanych do USA i innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Partnerem wydarzenia była Polska Chmura, zrzeszająca dostawców usług chmurowych posiadających ośrodki przetwarzania danych na terenie kraju. Udział  w dyskusji z jej ramienia wziął Wiesław Wilk, prezes Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych. Perspektywę akademicką reprezentował Jan J. Zygmuntowski z Akademii Leona Koźmińskiego, a prawną –  mecenas Piotr Wenski 

z Kancelarii Maruta Wachta. Z kolei wprowadzenie na temat samego Maxa Schremsa i jego działań na rzecz ochrony danych osobowych przygotowała Blanka Wawrzyniak z Instrat. 

Jeśli nie Tarcza Prywatności – to co?

Podczas webinaru uczestnicy poruszyli temat przełomowych dla gospodarki cyfrowej wyroków Schrems I i Schrems II, przekreślających dotychczasowy mechanizm Tarczy Prywatności oraz ich następstw. Omówili także kwestie zagrożeń, jakie stwarza transfer danych do USA, szczególnie w kontekście dostępu do nich amerykańskich organizacji wywiadowczych oraz braku możliwości dochodzenia praw przed amerykańskimi sądami przez obywateli UE. Wiesław Wilk, zapytany o alternatywy dla rozwiązań oferowanych przez firmy globalne, przedstawił ideę Polskiej Chmury, która zrzesza polskich dostawców usług chmurowych posiadających swoje data center  na terytorium Polski, dzięki czemu nie zachodzi konieczność transferu danych poza obszar EOG czy do USA. 

Firmy zrzeszone w Polskiej Chmurze korzystają z tych samych najnowszych technologii, sprzętu, oprogramowania, co firmy globalne. To co nas odróżnia, to fakt, że robimy to na terenie Polski, na infrastrukturze zarządzanej przez polskich informatyków – Wiesław Wilk

Apel do UODO

Goście webinaru rozmawiali także na temat możliwych rozwiązań, jakie polskie organy ochrony danych osobowych powinny podejmować, aby chronić swoich obywateli. Na bazie takich rekomendacji powstał list do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wystosowany przez Fundację Instrat i Polską Chmurę, w którym autorzy apelują o respektowanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. temacie ochrony danych osobowych. 

Nagranie video z całego spotkania dostępne jest na kanale Youtube Fundacji Instrat.