Blog

Polska Chmura dla Urzędu Zamówień Publicznych

Polska Chmura dla Urzędu Zamówień Publicznych

Polska Chmura znalazła się w grupie przedstawicieli branży informatycznej zaproszonych przez Urząd Zamówień Publicznych do współpracy w procesie tworzenia rekomendacji. W wyniku spotkań grup roboczych powstał II tom rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne pn. “OPZ i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system informatyczny”. 

W pracach grupy roboczej, poza Polską Chmurą, udział biorą przedstawiciele Urzędu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Izba Gospodarki Elektronicznej.

Kolejnym krokiem w procesie jest konsultacja projektu Rekomendacji z szerokim rynkiem uczestników zamówień publicznych. Razem z Urzędem Zamówień Publicznych oraz pozostałymi członkami grupy roboczej, zachęcamy inne podmioty  do zapoznania się i zgłoszenie ewentualnych uwag do opracowanej treści.

Uwagi zbierane są do dnia 23 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej konsultacje@uzp.gov.pl.

Powrót

Zobacz następny wpis:
"Polska Chmura została Partnerem…"
Następny post