Polska Chmura

Polska Chmura w debacie Business Insider

6/8/2021

Wiesław Wilk, Przewodniczący Związku Polska Chmura, wziął udział w dyskusji Business Insider Polska na temat rozwiązań chmurowych. W rozmowie z minister Justyną Orłowską, Grzegorzem Bartlerem (Netia) oraz redaktorem Mikołajem Kunicą, uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania:

????Jakie firmy powinny wejść do chmury, by nie zostać na bocznym torze?

???? Dlaczego lokalne rozwiązania chmurowe są najkorzystniejsze dla firm i administracji?

???? Czym jest suwerenność cyfrowa i dlaczego narodowość danych ma znaczenie – zarówno dla firm, jak i instytucji publicznych?

Rozmowę zobaczyć można na stronie redakcji: https://businessinsider.com.pl/dla-kogo-chmura/j2l7wke