Polska Chmura

Spotkanie przy Cyfrowym Okrągłym Stole

28/10/2021

Polska Chmura została zaproszona do udziału w dyskusji podczas Cyfrowego Okrągłego Stołu, zorganizowanego przez Fundację Instrat i Polską Kartę Suwerenności Cyfrowej.

Związek reprezentowany był przez Wiesława Wilka, Przewodniczącego Polskiej Chmury.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk, którzy podjęli temat wyzwań, jakie niesie ze sobą wszechobecna sieć i technologie, w tym:

prof. Maciej Bernatt, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego
Damian Iwanowski, Fundacja Instrat
dr Maciej Kawecki, Instytut Polska Przyszłości Stanisława Lema/ Wyższa Szkoła Bankowa
Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego
Pamela Krzypkowska, Partner Technology Strategist w Microsoft
Krystian Łukasik, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego
prof. Andrzej Zybertowicz, doradca Prezydenta RP
Jan Zygmuntowski, dyrektor programowy Coop Tech Hub

Dyskusję moderował Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej w Polityka Insight.