Polska Chmura

Polska Chmura – znak jakości usług chmurowych

Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych (PDCA) ustanowił znak jakości dla dostawców usług chmurowych – Polska Chmura. Celem znaku jest promowanie centrów danych świadczących usługi chmurowe, które przestrzegają wymogów w zakresie ochrony danych osobowych oraz wspierają polską gospodarkę poprzez spełnianie obowiązków podatkowych w naszym kraju. Firmy, które posługują się znakiem Polska Chmura potwierdzają jakość i bezpieczeństwo swoich usług przetwarzania danych w chmurze.

Motywacją do stworzenia znaku, było skonsolidowanie działań firm, które dostarczają rozwiązania chmurowe i stawiają na pierwszym miejscu troskę o rzetelność świadczenia usług i ochronę danych. Promowanie rodzimych usługodawców data center daje jasny sygnał odbiorcom tych usług, o tym którzy dostawcy gwarantują przejrzystość prawną i największe bezpieczeństwo przetwarzanych danych – Wiesław Wilk, Prezes Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych.