Polska Chmura

Jak polskie firmy mogą radzić sobie z monopolizacją na globalnym rynku zarządzania IT

Konsolidacja dużych firm IT może budzić niepokój wśród klientów z kilku powodów. Wśród nich można wymienić ograniczenie konkurencji, a przez to możliwość zwiększenia cen produktów i usług. Inne kwestie to potencjalne zmiany w strategii i ofercie produktów. Warto więc regularnie monitorować rynek, aby odpowiednio reagować na ewentualne zmiany.

Dynamika konsolidacji na rynku IT

W ciągu ostatnich lat rynek IT doświadczył licznych konsolidacji, które miały znaczący wpływ na jego strukturę. Niejednokrotnie budziły one wątpliwości i obawy wśród klientów.

Oprócz najczęściej wymienianych przykładów wymienić można choćby przypadek Adobe, które przejęło Marketo w 2018 roku.  Zrodziło to wtedy obawy wśród użytkowników dotyczące potencjalnych podwyżek cen za zintegrowane rozwiązania marketingowe i automatyzacyjne, szczególnie w kontekście pakietów Adobe Experience Cloud.

Z kolei po fuzji T-Mobile i Sprint w 2020 roku, konsumenci obawiali się, że zmniejszenie liczby dużych operatorów telefonii komórkowej w USA może prowadzić do wzrostu cen planów komórkowych z powodu zmniejszonej konkurencji.

– Liczne przykłady konsolidacji z ostatnich lat pokazują, jak dynamicznie zmienia się rynek IT i jak strategiczne przejęcia i fuzje mogą wpływać na jego rozwój. Z jednej strony można wspomnieć o zwiększeniu potencjału technologicznego, z drugiej natomiast o ograniczaniu konkurencyjności – mówi Mateusz Tykierko, Wiceprezes Zarządu Polskiej Chmury, Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego – Aktualnie głośnym echem na rynku wybrzmiewa sprawa VMware i przejęcia jej przez Broadcom, z uwagi na to, że organy UE sprawujące nadzór antymonopolowy zwróciły się do Broadcom w sprawie udostępnienia informacji dotyczących zmian warunków licencyjnych i wsparcia oprogramowania VMware, w celu zbadania sprawy – wskazuje Mateusz Tykierko. 

Sytuacja w jakiej znaleźli się obecnie użytkownicy licencji VMware wydaje się trudna, jak podkreślają jednak członkowie Polskiej Chmury – najstarszego związku ośrodków data center w Polsce, istnieją również alternatywne rozwiązania. 

– Przykład przejęcia VMware przez Broadcom, a dokładnie zmiany w strategii rynkowej, w tym uproszczenie oferty poprzez pakiety produktowe, bez możliwości wyjątków spowodowały wzrost cen i ograniczenia dostępu. W przeciwieństwie do tej sytuacji, rozwiązania oparte na platformie chmurowej są dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów, obejmując nawet najmniejsze firmy, które również otrzymują kompleksowe wsparcie – dodaje Tykierko.

Monopolizacja rynku a odpowiedź polskich dostawców usług IT

Monopolizacja rynku, podobnie jak jego bardzo duże rozdrobnienie, nie jest korzystna dla nikogo. Niemniej kiedy konsolidacje na rynku IT przynoszą zmiany, które mogą nie być korzystne dla klientów, istnieje kilka strategii, które mogą pomóc im sobie z tym poradzić.

– Warto poszukać alternatywnych dostawców i rozważyć dywersyfikację technologii, aby nie być zależnym od jednego partnera. Może to obejmować także optymalizację licencji – wskazuje Marcin Gwóźdź, Członek Rady Polskiej Chmury, Prezes Zarządu Polcom. – W przypadku mniejszych dostawców, skala działania jest zupełnie inna. Nie dostarczają oni usługi masowej, tylko dostosowaną do wymagań klienta. Projektowy charakter usług pozwala na lepszą kontrolę kosztów i buduje wyższą wartość biznesową. Stanowi to przewagę konkurencyjną i sprawia, że polskie firmy niejednokrotnie wygrywają z globalnymi swoimi kompetencjami i zrozumieniem potrzeb biznesu – dodaje Gwóźdź. 

O wartości współpracy z mniejszymi dostawcami świadczy fakt, że „usługi szyte na miarę” są istotne dla 9 na 10 firm, które oczekują projektowego podejścia. Firmy chcą, by ich potrzeby zostały wysłuchane, a zaoferowane rozwiązania oparte właśnie na nich. Wdrożenie dopasowanej usługi zwiększa bowiem elastyczność IT, niezawodność i ciągłość działania – wynika z raportu „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz sektorze GovTech w Polsce 2022” opublikowanego przez Polską Chmurę.

Z tego samego badania dowiadujemy się również, że według ankietowanych lepiej wypadają dostawcy, którzy stwarzają możliwość kontaktu ze specjalistami i zapewniają wsparcie na każdym etapie projektu.

Otwartość na zmianę

Wobec dynamicznych zmian i konsolidacji na rynku IT, polscy klienci muszą być proaktywni i elastyczni. Monitorowanie rynku, dywersyfikacja oraz ścisła współpraca z mniejszymi, bardziej elastycznymi dostawcami mogą pomóc w minimalizowaniu negatywnych skutków konsolidacji. Ważne jest również, aby klienci byli świadomi swoich praw i możliwości negocjacyjnych oraz aby stale inwestowali w rozwój wiedzy i kompetencji wewnątrz swoich organizacji.

– Konsolidacje mogą przynieść zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Kluczem do sukcesu jest umiejętne zarządzanie ryzykiem, otwartość na zmiany oraz gotowość do adaptacji. Dzięki temu polskie firmy mogą nie tylko przetrwać, ale i prosperować w zmieniającym się krajobrazie technologicznym – podkreśla Janusz Gocałek, Członek Rady Polskiej Chmury, Prezes Zarządu Talex. 

W obliczu nadchodzących wyzwań i niepewności, warto również współpracować z ekspertami i korzystać z dostępnych narzędzi analitycznych, aby podejmować świadome i strategiczne decyzje. Tylko w ten sposób polscy klienci będą mogli skutecznie nawigować w dynamicznym środowisku rynku IT, zabezpieczając swoje interesy i korzystając z nowych możliwości, które przynosi sam fakt konsolidacji.

Polska Chmura X

Powstała pierwsza sieć internetowa pomiędzy centrami danych w Polsce. Celem projektu zainicjowanego przez Polską Chmurę jest wzmocnienie pozycji polskich data center na rynku poprzez zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji i suwerenności danych.

Projekt wymiany ruchu internetowego PCH-X połączył siecią firmy należące do Polskiej Chmury – najstarszej organizacji zrzeszającej polskie centra danych, którą współtworzą: Asseco Cloud, COIG, ComPaas, Cyfronet, Flowberg IT, Korbank, PNT w Opolu, Polcom, Sinersio, Talex i WCSS. PCH-X to kolejne z działań inicjowanych przez firmy członkowskie w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i danych swoich klientów. Koordynatorem projektu jest firma Korbank.  

Inicjatywa PCH-X ma za zadanie wzmocnić pozycję polskich data center na rynku poprzez lepszą jakość usług sieciowych, niezawodność, większe bezpieczeństwo oraz atrakcyjność oferty. Dzięki projektowi PCH-X firmy zrzeszone w Polskiej Chmurze oraz ich klienci zyskali własny, niezależny dostęp do Internetu na najwyższym możliwym poziomie. PCH-X gwarantuje szybszą, niezawodną, a także charakteryzującą się bardziej stabilnymi parametrami sieć między centrami danych zrzeszonymi w ramach Polskiej Chmury. Dla dostawców platform VOD, gier online czy systemów transakcyjnych PCH-X oznacza dostęp do sieci internetowej charakteryzującej się bardzo niskim opóźnieniem – podkreśla Tymoteusz Biłyk, Członek Rady Polskiej Chmury i Prezes Zarządu Korbank. 

Tymoteusz Biłyk, Korbank
Tymoteusz Biłyk – inicjator projektu, Prezes Zarządu Korbank

W ramach projektu PCH-X planowane są też połączenia warstwy drugiej do Czech, Niemiec i Ukrainy. Klienci firm członkowskich będą mogli zoptymalizować swój ruch ręcznie lub wybrać domyślny mix usług realizowany w PCH-X. Jak zgodnie zapowiadają przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Chmury, PCH-X stanowić będzie przyczynek do budowania kolejnych, wspólnych usług ukierunkowanych w szczególności na zwiększenie dostępności, wydajności oraz bezpieczeństwa i suwerenności danych. 

– Polska Chmura powstała w 2016 roku, by zwracać uwagę liderów opinii, decydentów, przedstawicieli administracji publicznej oraz klientów biznesowych na kwestie suwerenności danych i konieczność przechowywania ich na terenie kraju. Cieszymy się, że nasze działania przynoszą efekty. Dzięki wzrostowi świadomości w tym zakresie, znacznie łatwiej jest nam dziś prowadzić projekty wspólne związku, których celem jest podnoszenie bezpieczeństwa danych i dostarczanie wartości klientom firm członkowskich. PCH-X jest jednym z takich projektów – mówi Wiesław Wilk, Przewodniczący Związku Polska Chmura, Wiceprezes Zarządu Polcom. 

Wiesław Wilk, Przewodniczący Związku Polska Chmura, Wiceprezes Zarządu Polcom