Polska Chmura

List do Pana Ministra Krzysztofa Gawkowskiego

Wspólnie z innymi Partnerami i Członkami Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa CyberMadeInPoland deklarujemy gotowość do intensywnej pracy na rzecz bezpiecznej i innowacyjnej cyberprzestrzeni naszego kraju.

Polska Chmura, jako związek polskich data center, który zrodził się z potrzeby edukowania na temat suwerenności i bezpieczeństwa danych oraz dostarczania najbezpieczniejszych usług, byliśmy już organem doradczym dla jednostek rządowych i samorządowych. W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku i technologii, ta interdyscyplinarna, ponadbranżowa dyskusja jest dziś potrzebna, jak nigdy dotąd.

Wspólnie z firmami członkowskimi Polskiej Chmury pozostajemy do dyspozycji Pana Ministra i w gotowości do dyskusji o rozwoju polskiej chmury dla firm i administracji publicznej, a także innych cyfrowych obszarów.

Pełna treść listu: https://cybermadeinpoland.pl/wp-content/uploads/2023/12/List-otwarty-do-Ministra-Cyfryzacji-RP.pdf

Polska Chmura zwiększyła krajowe zasoby serwerów czasu o 15 procent

Polska Chmura – związek polskich centrów danych – udostępniła 11 serwerów czasu, zwiększając ich krajowe zasoby o ponad 15 procent. Firmy należące do związku zobowiązały się do nieodpłatnego udostępniania swoich zasobów serwerowych, by udzielić wsparcia firmom i organizacjom w zakresie synchronizacji czasu, co może mieć wpływ na cyberbezpieczeństwo.

W świecie, w którym technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich dziedzinach życia, bezpieczeństwo danych staje się priorytetem dla firm i organizacji. 

– Znaczenie synchronizacji czasu w systemie IT jest często niezrozumiane i niedoceniane w organizacjach. Rozwiązaniem tego problemu może być korzystanie z tzw. serwerów czasu. Niestety, ich liczba na terenie Polski jest nadal niewystarczająca – podkreśla jeden z inicjatorów projektu Mateusz Tykierko, Wiceprezes Związku Polska Chmura. 

Właśnie dlatego Polska Chmura podjęła decyzję o zwiększeniu liczby serwerów czasu. Nowe zasoby udostępnione przez członków Polskiej Chmury pełnią rolę zapasowego źródła czasu dla innych serwerów. Projekt powinien szczególnie zainteresować przedsiębiorców korzystających z infrastruktury IT oraz instytucje administracji rządowej. 

– Głównym celem inicjatywy Polskiej Chmury jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapewnienie wiarygodnej synchronizacji czasu w urządzeniach infrastruktury IT na terenie Polski. Podjęliśmy się tego zadania, ponieważ dostrzegliśmy zagrożenie wynikające z niewystarczającej ilości serwerów czasu na terenie kraju. Podczas gdy w krajach zachodnich zasoby serwerów czasu liczone są w setkach, w Polsce liczba ta była zaledwie dwucyfrowa. Jako związek polskich data center, w którego misję wpisana jest dbałość o suwerenność i bezpieczeństwo danych, postanowiliśmy wspólnie odpowiedzieć na ten problem i zwiększyć ilość dostępnych serwerów. Łącznie udostępniliśmy 11 serwerów, zwiększając tym samym ich liczbę o ponad 15 procent – mówi Wiesław Wilk, Prezes Związku Polska Chmura. 

Bezpieczna przyszłość cyfrowa Polski 

Precyzyjna synchronizacja czasu jest kluczowym elementem dla utrzymania bezpiecznej infrastruktury IT. Wiele kluczowych dla biznesu usług do poprawnego funkcjonowania potrzebuje dokładnej zgodności czasowej. Mechanizmy logowania, monitoring zdarzeń oraz 

certyfikacja czasu w transakcjach finansowych – wszystkie te procesy wymagają precyzyjnych synchronizacji zegara. W tradycyjnym modelu dane są wysyłane z serwera do sieci informatycznych – zarówno globalnych, jak i lokalnych. Dzięki temu wszystkie podłączone do nich urządzenia mogą aktualizować i synchronizować godzinę. Wszelkie nieprawidłowości w tym obszarze mogą się przełożyć na zwiększenie podatności infrastruktury IT na cyberataki oraz zmniejszenie możliwości analizy incydentów bezpieczeństwa. Wprowadzenie dodatkowych serwerów czasu przez Polską Chmurę zwiększa tym samym dostępność i niezawodność infrastruktury IT, co jest kluczowe dla ciągłości działania biznesu.  

Zaproszenie dla innych data center

Polska Chmura do projektu udostępniania serwerów czasu zaprasza wszystkie zainteresowane data center. 

Współczesne ataki cybernetyczne stają się coraz bardziej zaawansowane, wykorzystując różne techniki i narzędzia. Ataki związane z serwerami czasu, zwłaszcza ataki DDoS i ataki na protokoły czasu, stały się powszechne. Poprzez zwiększenie liczby serwerów czasu zabezpieczamy kluczowy element infrastruktury przed ewentualnymi zakłóceniami. Potencjał do działania w tym obszarze jest duży. Dlatego zapraszamy wszystkie polskie data center do współpracy w tym zakresie. Z chęcią nieodpłatnie podzielimy się wnioskami z projektu, aby razem budować bardziej odporną na zagrożenia cyfrową przestrzeń – mówi Mateusz Tykierko, Wiceprezes Związku Polska Chmura. 

Poprzez wprowadzenie nowych serwerów czasu, firmy zrzeszone w Polskiej Chmurze, nie tylko chronią infrastrukturę kraju przed atakami cybernetycznymi, ale również przyczyniają się do budowy bezpieczniejszej przyszłości cyfrowej Polski. Inicjatywa to zarówno reakcja na bieżące wyzwania, jak i wyraz zaangażowania w długoterminowe bezpieczeństwo danych i usług online. 

O Polskiej Chmurze

Polska Chmura to związek dostawców usług chmurowych posiadających data center na terenie kraju, istniejący od 2016 roku. Zrzesza wiodące firmy dostarczające chmurę dla biznesu i administracji publicznej. Pokazując potencjał firm członkowskich, kompetencje oraz najlepsze praktyki, zachęca przedsiębiorstwa i administrację państwową do korzystania z usług polskich dostawców chmury. Do Polskiej Chmury należą: Asseco CloudCOIG S. A.ComPaaSKorbank S. A.NetiaPark Naukowo-Technologiczny w OpoluPolcom, Sinersio, TalexWrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.