Polska Chmura

Jak polskie firmy mogą radzić sobie z monopolizacją na globalnym rynku zarządzania IT

Konsolidacja dużych firm IT może budzić niepokój wśród klientów z kilku powodów. Wśród nich można wymienić ograniczenie konkurencji, a przez to możliwość zwiększenia cen produktów i usług. Inne kwestie to potencjalne zmiany w strategii i ofercie produktów. Warto więc regularnie monitorować rynek, aby odpowiednio reagować na ewentualne zmiany.

Dynamika konsolidacji na rynku IT

W ciągu ostatnich lat rynek IT doświadczył licznych konsolidacji, które miały znaczący wpływ na jego strukturę. Niejednokrotnie budziły one wątpliwości i obawy wśród klientów.

Oprócz najczęściej wymienianych przykładów wymienić można choćby przypadek Adobe, które przejęło Marketo w 2018 roku.  Zrodziło to wtedy obawy wśród użytkowników dotyczące potencjalnych podwyżek cen za zintegrowane rozwiązania marketingowe i automatyzacyjne, szczególnie w kontekście pakietów Adobe Experience Cloud.

Z kolei po fuzji T-Mobile i Sprint w 2020 roku, konsumenci obawiali się, że zmniejszenie liczby dużych operatorów telefonii komórkowej w USA może prowadzić do wzrostu cen planów komórkowych z powodu zmniejszonej konkurencji.

– Liczne przykłady konsolidacji z ostatnich lat pokazują, jak dynamicznie zmienia się rynek IT i jak strategiczne przejęcia i fuzje mogą wpływać na jego rozwój. Z jednej strony można wspomnieć o zwiększeniu potencjału technologicznego, z drugiej natomiast o ograniczaniu konkurencyjności – mówi Mateusz Tykierko, Wiceprezes Zarządu Polskiej Chmury, Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego – Aktualnie głośnym echem na rynku wybrzmiewa sprawa VMware i przejęcia jej przez Broadcom, z uwagi na to, że organy UE sprawujące nadzór antymonopolowy zwróciły się do Broadcom w sprawie udostępnienia informacji dotyczących zmian warunków licencyjnych i wsparcia oprogramowania VMware, w celu zbadania sprawy – wskazuje Mateusz Tykierko. 

Sytuacja w jakiej znaleźli się obecnie użytkownicy licencji VMware wydaje się trudna, jak podkreślają jednak członkowie Polskiej Chmury – najstarszego związku ośrodków data center w Polsce, istnieją również alternatywne rozwiązania. 

– Przykład przejęcia VMware przez Broadcom, a dokładnie zmiany w strategii rynkowej, w tym uproszczenie oferty poprzez pakiety produktowe, bez możliwości wyjątków spowodowały wzrost cen i ograniczenia dostępu. W przeciwieństwie do tej sytuacji, rozwiązania oparte na platformie chmurowej są dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów, obejmując nawet najmniejsze firmy, które również otrzymują kompleksowe wsparcie – dodaje Tykierko.

Monopolizacja rynku a odpowiedź polskich dostawców usług IT

Monopolizacja rynku, podobnie jak jego bardzo duże rozdrobnienie, nie jest korzystna dla nikogo. Niemniej kiedy konsolidacje na rynku IT przynoszą zmiany, które mogą nie być korzystne dla klientów, istnieje kilka strategii, które mogą pomóc im sobie z tym poradzić.

– Warto poszukać alternatywnych dostawców i rozważyć dywersyfikację technologii, aby nie być zależnym od jednego partnera. Może to obejmować także optymalizację licencji – wskazuje Marcin Gwóźdź, Członek Rady Polskiej Chmury, Prezes Zarządu Polcom. – W przypadku mniejszych dostawców, skala działania jest zupełnie inna. Nie dostarczają oni usługi masowej, tylko dostosowaną do wymagań klienta. Projektowy charakter usług pozwala na lepszą kontrolę kosztów i buduje wyższą wartość biznesową. Stanowi to przewagę konkurencyjną i sprawia, że polskie firmy niejednokrotnie wygrywają z globalnymi swoimi kompetencjami i zrozumieniem potrzeb biznesu – dodaje Gwóźdź. 

O wartości współpracy z mniejszymi dostawcami świadczy fakt, że „usługi szyte na miarę” są istotne dla 9 na 10 firm, które oczekują projektowego podejścia. Firmy chcą, by ich potrzeby zostały wysłuchane, a zaoferowane rozwiązania oparte właśnie na nich. Wdrożenie dopasowanej usługi zwiększa bowiem elastyczność IT, niezawodność i ciągłość działania – wynika z raportu „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz sektorze GovTech w Polsce 2022” opublikowanego przez Polską Chmurę.

Z tego samego badania dowiadujemy się również, że według ankietowanych lepiej wypadają dostawcy, którzy stwarzają możliwość kontaktu ze specjalistami i zapewniają wsparcie na każdym etapie projektu.

Otwartość na zmianę

Wobec dynamicznych zmian i konsolidacji na rynku IT, polscy klienci muszą być proaktywni i elastyczni. Monitorowanie rynku, dywersyfikacja oraz ścisła współpraca z mniejszymi, bardziej elastycznymi dostawcami mogą pomóc w minimalizowaniu negatywnych skutków konsolidacji. Ważne jest również, aby klienci byli świadomi swoich praw i możliwości negocjacyjnych oraz aby stale inwestowali w rozwój wiedzy i kompetencji wewnątrz swoich organizacji.

– Konsolidacje mogą przynieść zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Kluczem do sukcesu jest umiejętne zarządzanie ryzykiem, otwartość na zmiany oraz gotowość do adaptacji. Dzięki temu polskie firmy mogą nie tylko przetrwać, ale i prosperować w zmieniającym się krajobrazie technologicznym – podkreśla Janusz Gocałek, Członek Rady Polskiej Chmury, Prezes Zarządu Talex. 

W obliczu nadchodzących wyzwań i niepewności, warto również współpracować z ekspertami i korzystać z dostępnych narzędzi analitycznych, aby podejmować świadome i strategiczne decyzje. Tylko w ten sposób polscy klienci będą mogli skutecznie nawigować w dynamicznym środowisku rynku IT, zabezpieczając swoje interesy i korzystając z nowych możliwości, które przynosi sam fakt konsolidacji.

Polska Chmura X

Powstała pierwsza sieć internetowa pomiędzy centrami danych w Polsce. Celem projektu zainicjowanego przez Polską Chmurę jest wzmocnienie pozycji polskich data center na rynku poprzez zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji i suwerenności danych.

Projekt wymiany ruchu internetowego PCH-X połączył siecią firmy należące do Polskiej Chmury – najstarszej organizacji zrzeszającej polskie centra danych, którą współtworzą: Asseco Cloud, COIG, ComPaas, Cyfronet, Flowberg IT, Korbank, PNT w Opolu, Polcom, Sinersio, Talex i WCSS. PCH-X to kolejne z działań inicjowanych przez firmy członkowskie w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i danych swoich klientów. Koordynatorem projektu jest firma Korbank.  

Inicjatywa PCH-X ma za zadanie wzmocnić pozycję polskich data center na rynku poprzez lepszą jakość usług sieciowych, niezawodność, większe bezpieczeństwo oraz atrakcyjność oferty. Dzięki projektowi PCH-X firmy zrzeszone w Polskiej Chmurze oraz ich klienci zyskali własny, niezależny dostęp do Internetu na najwyższym możliwym poziomie. PCH-X gwarantuje szybszą, niezawodną, a także charakteryzującą się bardziej stabilnymi parametrami sieć między centrami danych zrzeszonymi w ramach Polskiej Chmury. Dla dostawców platform VOD, gier online czy systemów transakcyjnych PCH-X oznacza dostęp do sieci internetowej charakteryzującej się bardzo niskim opóźnieniem – podkreśla Tymoteusz Biłyk, Członek Rady Polskiej Chmury i Prezes Zarządu Korbank. 

Tymoteusz Biłyk, Korbank
Tymoteusz Biłyk – inicjator projektu, Prezes Zarządu Korbank

W ramach projektu PCH-X planowane są też połączenia warstwy drugiej do Czech, Niemiec i Ukrainy. Klienci firm członkowskich będą mogli zoptymalizować swój ruch ręcznie lub wybrać domyślny mix usług realizowany w PCH-X. Jak zgodnie zapowiadają przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Chmury, PCH-X stanowić będzie przyczynek do budowania kolejnych, wspólnych usług ukierunkowanych w szczególności na zwiększenie dostępności, wydajności oraz bezpieczeństwa i suwerenności danych. 

– Polska Chmura powstała w 2016 roku, by zwracać uwagę liderów opinii, decydentów, przedstawicieli administracji publicznej oraz klientów biznesowych na kwestie suwerenności danych i konieczność przechowywania ich na terenie kraju. Cieszymy się, że nasze działania przynoszą efekty. Dzięki wzrostowi świadomości w tym zakresie, znacznie łatwiej jest nam dziś prowadzić projekty wspólne związku, których celem jest podnoszenie bezpieczeństwa danych i dostarczanie wartości klientom firm członkowskich. PCH-X jest jednym z takich projektów – mówi Wiesław Wilk, Przewodniczący Związku Polska Chmura, Wiceprezes Zarządu Polcom. 

Wiesław Wilk, Przewodniczący Związku Polska Chmura, Wiceprezes Zarządu Polcom

Jesteśmy Partnerem CYBERSEC CEE EXPO & FORUM 2024! 

Dołącz do nas 19-20 czerwca w Krakowie!

Polska Chmura i CYBERSEC CEE EXPO & FORUM 2024! Zapraszamy do udziału w European Cybersecurity Forum – CYBERSEC, które odbędzie się 19 i 20 czerwca w EXPO Kraków. 

CYBERSEC CEE EXPO & FORUM to wyjątkowe wydarzenie łączące jedne z największych targów EXPO w regionie CEE oraz wysokopoziomowe merytoryczne dyskusje dotyczące cyberbezpieczeństwa. 

FORMAT KONFERENCJI

To idealne miejsce do zaprezentowania unikalnych produktów lub usług potencjalnym inwestorom i zapoznania się z zupełnie nowymi rozwiązaniami, które sprawiają, że nasza cyberprzestrzeń jest bezpieczniejsza.

BRIDGING EUROPEAN CYBERSECURITY MARKETS – to hasło strefy EXPO, które zobowiązuje do budowania mostów między różnymi obszarami rynku cyberbezpieczeństwa, umożliwiając płynną wymianę doświadczeń, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy przedstawicielami wszystkich sektorów gospodarki.

Platforma, która gromadzi przedstawicieli biznesu, środowiska akademickiego i rządu, aby dyskutować o największych zagrożeniach, wymaganych zmianach, najnowszych politykach i ich następstwach. 

FORUM: BEYOND DEFENCE – TOWARDS PROACTIVE CYBERSECURITY

Temat tegorocznego FORUM: BEYOND DEFENCE – TOWARDS PROACTIVE CYBERSECURITY, zaznacza konieczność obrania nowej perspektywy wobec cyberobrony, w celu skutecznego stawiania czoła dzisiejszym wyzwaniom. 

❗️Sprawdź agendę wydarzenia – O FORUM – CYBERSEC FORUM 2024

Organizatorami CYBERSEC CEE EXPO & FORUM jest krakowski think tank – Instytut Kościuszki oraz Klaster Cyber Made In Poland.

Zapraszamy na Cloud Computing Gigacon

Jako Partner wydarzenia serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Cloud Computing Gigacon, która odbędzie się online w najbliższy czwartek, 6 czerwca 2024 r.

Podczas wydarzenia przedstawiciele wiodących firm zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Konferencja skierowana jest do kadry zarządzającej, pragnącej zrewolucjonizować działanie swojej firmy i uprościć przepływ informacji oraz szerokiego kręgu odbiorców poszukujących nowych rozwiązań chmurowych i pragnących zastosować zmiany w dotychczas posiadanych zasobach.

W programie wydarzenia:
·      bezpieczeństwo w chmurze
·      rola sztucznej inteligencji w chmurze
·      edge computing
·      efektywność energetyczna w chmurze
·      migracja do chmury
·      chmura i Internet Rzeczy (IoT)
·      zarządzanie kosztami w chmurze
·      chmura a rozwój aplikacji
·      przyszłość chmur obliczeniowych
·      rozwiązania bezserwerowe (Serverless)
·      cloud gaming

Agenda oraz bezpłatna rejestracja dostępne są na stronie wydarzenia: https://www.gigacon.org/cloud-computing-062024

List do Pana Ministra Krzysztofa Gawkowskiego

Wspólnie z innymi Partnerami i Członkami Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa CyberMadeInPoland deklarujemy gotowość do intensywnej pracy na rzecz bezpiecznej i innowacyjnej cyberprzestrzeni naszego kraju.

Polska Chmura, jako związek polskich data center, który zrodził się z potrzeby edukowania na temat suwerenności i bezpieczeństwa danych oraz dostarczania najbezpieczniejszych usług, byliśmy już organem doradczym dla jednostek rządowych i samorządowych. W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku i technologii, ta interdyscyplinarna, ponadbranżowa dyskusja jest dziś potrzebna, jak nigdy dotąd.

Wspólnie z firmami członkowskimi Polskiej Chmury pozostajemy do dyspozycji Pana Ministra i w gotowości do dyskusji o rozwoju polskiej chmury dla firm i administracji publicznej, a także innych cyfrowych obszarów.

Pełna treść listu: https://cybermadeinpoland.pl/wp-content/uploads/2023/12/List-otwarty-do-Ministra-Cyfryzacji-RP.pdf

Polska Chmura zwiększyła krajowe zasoby serwerów czasu o 15 procent

Polska Chmura – związek polskich centrów danych – udostępniła 11 serwerów czasu, zwiększając ich krajowe zasoby o ponad 15 procent. Firmy należące do związku zobowiązały się do nieodpłatnego udostępniania swoich zasobów serwerowych, by udzielić wsparcia firmom i organizacjom w zakresie synchronizacji czasu, co może mieć wpływ na cyberbezpieczeństwo.

W świecie, w którym technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich dziedzinach życia, bezpieczeństwo danych staje się priorytetem dla firm i organizacji. 

– Znaczenie synchronizacji czasu w systemie IT jest często niezrozumiane i niedoceniane w organizacjach. Rozwiązaniem tego problemu może być korzystanie z tzw. serwerów czasu. Niestety, ich liczba na terenie Polski jest nadal niewystarczająca – podkreśla jeden z inicjatorów projektu Mateusz Tykierko, Wiceprezes Związku Polska Chmura. 

Właśnie dlatego Polska Chmura podjęła decyzję o zwiększeniu liczby serwerów czasu. Nowe zasoby udostępnione przez członków Polskiej Chmury pełnią rolę zapasowego źródła czasu dla innych serwerów. Projekt powinien szczególnie zainteresować przedsiębiorców korzystających z infrastruktury IT oraz instytucje administracji rządowej. 

– Głównym celem inicjatywy Polskiej Chmury jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapewnienie wiarygodnej synchronizacji czasu w urządzeniach infrastruktury IT na terenie Polski. Podjęliśmy się tego zadania, ponieważ dostrzegliśmy zagrożenie wynikające z niewystarczającej ilości serwerów czasu na terenie kraju. Podczas gdy w krajach zachodnich zasoby serwerów czasu liczone są w setkach, w Polsce liczba ta była zaledwie dwucyfrowa. Jako związek polskich data center, w którego misję wpisana jest dbałość o suwerenność i bezpieczeństwo danych, postanowiliśmy wspólnie odpowiedzieć na ten problem i zwiększyć ilość dostępnych serwerów. Łącznie udostępniliśmy 11 serwerów, zwiększając tym samym ich liczbę o ponad 15 procent – mówi Wiesław Wilk, Prezes Związku Polska Chmura. 

Bezpieczna przyszłość cyfrowa Polski 

Precyzyjna synchronizacja czasu jest kluczowym elementem dla utrzymania bezpiecznej infrastruktury IT. Wiele kluczowych dla biznesu usług do poprawnego funkcjonowania potrzebuje dokładnej zgodności czasowej. Mechanizmy logowania, monitoring zdarzeń oraz 

certyfikacja czasu w transakcjach finansowych – wszystkie te procesy wymagają precyzyjnych synchronizacji zegara. W tradycyjnym modelu dane są wysyłane z serwera do sieci informatycznych – zarówno globalnych, jak i lokalnych. Dzięki temu wszystkie podłączone do nich urządzenia mogą aktualizować i synchronizować godzinę. Wszelkie nieprawidłowości w tym obszarze mogą się przełożyć na zwiększenie podatności infrastruktury IT na cyberataki oraz zmniejszenie możliwości analizy incydentów bezpieczeństwa. Wprowadzenie dodatkowych serwerów czasu przez Polską Chmurę zwiększa tym samym dostępność i niezawodność infrastruktury IT, co jest kluczowe dla ciągłości działania biznesu.  

Zaproszenie dla innych data center

Polska Chmura do projektu udostępniania serwerów czasu zaprasza wszystkie zainteresowane data center. 

Współczesne ataki cybernetyczne stają się coraz bardziej zaawansowane, wykorzystując różne techniki i narzędzia. Ataki związane z serwerami czasu, zwłaszcza ataki DDoS i ataki na protokoły czasu, stały się powszechne. Poprzez zwiększenie liczby serwerów czasu zabezpieczamy kluczowy element infrastruktury przed ewentualnymi zakłóceniami. Potencjał do działania w tym obszarze jest duży. Dlatego zapraszamy wszystkie polskie data center do współpracy w tym zakresie. Z chęcią nieodpłatnie podzielimy się wnioskami z projektu, aby razem budować bardziej odporną na zagrożenia cyfrową przestrzeń – mówi Mateusz Tykierko, Wiceprezes Związku Polska Chmura. 

Poprzez wprowadzenie nowych serwerów czasu, firmy zrzeszone w Polskiej Chmurze, nie tylko chronią infrastrukturę kraju przed atakami cybernetycznymi, ale również przyczyniają się do budowy bezpieczniejszej przyszłości cyfrowej Polski. Inicjatywa to zarówno reakcja na bieżące wyzwania, jak i wyraz zaangażowania w długoterminowe bezpieczeństwo danych i usług online. 

O Polskiej Chmurze

Polska Chmura to związek dostawców usług chmurowych posiadających data center na terenie kraju, istniejący od 2016 roku. Zrzesza wiodące firmy dostarczające chmurę dla biznesu i administracji publicznej. Pokazując potencjał firm członkowskich, kompetencje oraz najlepsze praktyki, zachęca przedsiębiorstwa i administrację państwową do korzystania z usług polskich dostawców chmury. Do Polskiej Chmury należą: Asseco CloudCOIG S. A.ComPaaSKorbank S. A.NetiaPark Naukowo-Technologiczny w OpoluPolcom, Sinersio, TalexWrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.

Udział prof. Jarosława Mamali w kongresie MAKE BUSINESS IN PODKARPACKIE

Profesor Jarosław Mamala z Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu reprezentował Polską Chmurę w panelu Cyfrowa i zielona transformacja Podkarpacia, który odbył się w ramach MAKE BUSINESS IN PODKARPACIE 25 października br.

W rozmowie udział wzięli także: Artur Janas (moderator), MULTIBIURO, Agnieszka Łasut, prezes zarządu klastra SINOTAIC oraz dr Tomasz Warzocha, Uniwersytet Rzeszowski.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o zmianach w strategiach firm, znaczeniu ekoinnowacyjnych rozwiązań oraz potencjale rozwiązań chmurowych.

Dziękujemy za zaproszenie!

Raport Polcom i Intel 2023

Po latach prosperity złe informacje płyną z całego świata. Pandemia COVID-19, a później atak Rosji na Ukrainę stały się katalizatorami zmian, które od miesięcy wywierają niebagatelny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw i światowej gospodarki.

W czasach czarnych łabędzi, tworzenie przewagi konkurencyjnej, albo po prostu budowanie modelu na trudne czasy, może zdecydować o tym, czy firmy będą zdolne rozwijać się, a w najgorszym scenariuszu po prostu przetrwać na rozchwianym rynku. IT ma tutaj do odegrania istotną rolę.

Badanie Computerworld stawia wiele pytań o przyszłość IT w najbliższych kilkunastu miesiącach. Które wydarzenia ostatnich miesięcy stanowią największe wyzwanie dla rodzimych przedsiębiorstw? Czy rosnące koszty utrzymania serwerowni i ryzyko ograniczeń zasilania zachęciły firmy do migracji do chmury? Jak ostatnie dwa lata wpłynęły na funkcjonowanie działów IT?

Link do pobrania raportu: https://polcom.com.pl/raport-cloud-computing/

RAPORT: W poszukiwaniu optymalizacji. Centra danych, kolokacja i chmura

W jaki sposób optymalizować koszty, zachowując bezpieczeństwo danych, w obliczu nowych zagrożeń cybernetycznych? To częsty dylemat świadomych firm. Na przeciw wyszedł Computerworld we współpracy m.in. z Netią – firmą członkowską Polskiej Chmury – przygotowując raport pt. „W POSZUKIWANIU OPTYMALIZACJI-CENTRA DANYCH, KOLOKACJA I CHMURA”. Zwraca w nim uwagę, iż największym wyzwaniem dla firm jest właśnie zapewnienie ochrony w obliczu działań hakerskich. Jednocześnie, bezpieczeństwo i wysoka dostępność znalazły się wśród najczęściej wskazywanych czynników przy wyborze modelu przetwarzania. Raport kompleksowo podchodzi do zagadnienia obejmując swoim zakresem analizę stanu infrastruktury, ale i postaw polskich przedsiębiorstw wobec systemów informatycznych.

Po więcej wyników tego badania odsyłamy do źródła: https://www.netia.pl/pl/srednie-i-duze-firmy/raport-computerworld

PNT Opole na rzecz promocji przedsiębiorczości i edukacji

2023 rok zapowiada się pracowicie dla PNT Opole, które łączy potencjał, siły i zaplecze z apra-optinet Sp. z o.o. i  Invest in Opole dla wspólnych działań na rzecz promocji przedsiębiorczości, kształcenia w zakresie nowych technologii i wsparcia innowacji w Opolu.

Organizacja programów wsparcia edukacji praktycznej, w tym warsztatów i praktyk, a także stypendiów dla najzdolniejszych uczniów i studentów, to jeden z celów porozumienia, które PNT Opole, członek Polskiej Chmury, podpisał w grudniu 2022.

apra-optinet jest częścią koncernu apra-group, która produkuje szeroką gamę obudów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu (m.in. dla data center, technologii sieciowych i zabudowy elektroniki). 

Umowa trójstronna została podpisana przez prof. Jarosława Mamalę – prezesa PNT w Opolu, Stefana Mefferta – prezesa zarządu apra-optinet Sp. z o.o. oraz Małgorzatę Stelnicką – drugiego zastępcę Prezydenta Miasta Opola.

Projekt wystartuje na początku 2023 roku.