Polska Chmura

Mateusz Tykierko w gronie doradców Euro HPC JU

Dr inż. Mateusz Tykierko, wiceprezes Polskiej Chmury, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej, został wybrany do The Research and Innovation Advisory Group (RIAG), 12-osobowej grupy doradczej ds. badań i innowacji, działającej przy EuroHPC Join Undertaking.

Eksperci RIAG wybierani są spośród osób zgłaszanych przez państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz prywatnych członków. 

Mateusz Tykierko jest specjalistą z zakresu technologii obliczeniowych i przetwarzania danych, doktorem nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz nauczycielem akademickim. Z Politechniką Wrocławską związany od 1997 r. Jest też wiceprezesem Polskiej Chmury oraz członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Kierownik i koordynator krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych w zakresie infrastruktury i rozwiązań informatycznych dla środowiska naukowego i gospodarki.

RIAG opracowuje i aktualizuje program badań strategicznych i innowacji w zakresie rozwoju technologii i kluczowych kompetencji w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych. Celem tych działań jest m.in. budowa światowej klasy superkomputerów oraz stworzenie sieci punktów kontaktowych i eksperckich na terenie Unii Europejskiej po to, by zwiększyć konkurencyjność europejskiego rynku.