Polska Chmura

Mateusz Tykierko, Wiceprezes Zarządu Polskiej Chmury, został powołany na Członka Rady ds. Cyfryzacji na lata 2021-2023.

Rada ds. Cyfryzacji jest działającym przy KPRM think-tankiem, którego członkowie wspierają administrację rządową swoją wiedzą i doświadczeniem. Członkowie rady wspólnie opiniują dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Rada współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Do zadań Rady należy:

  • wspieranie wiedzą i doświadczeniem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
  • opiniowanie dokumentów strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
  • generowanie nowych pomysłów, które mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,
  • przygotowywanie projektów, rozwiązywanie związanych z nimi problemów oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.