Polska Chmura

Konsekwencje wyroku Schrems II – konferencja Instrat i Polska Chmura

Bezpieczeństwo danych – perspektywa akademicka, prawna i biznesowa podczas dyskusji Fundacji Instrat i Polskiej Chmury. Wspólny apel uczestników do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

16 grudnia odbył się organizowany przez Fundację Instrat oraz koalicję Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej webinar, podczas którego poruszone zostały kwestie korzystania z usług cloudowych globalnych firm i tym samym bezpieczeństwa danych transferowanych do USA i innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Partnerem wydarzenia była Polska Chmura, zrzeszająca dostawców usług chmurowych posiadających ośrodki przetwarzania danych na terenie kraju. Udział  w dyskusji z jej ramienia wziął Wiesław Wilk, prezes Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych. Perspektywę akademicką reprezentował Jan J. Zygmuntowski z Akademii Leona Koźmińskiego, a prawną –  mecenas Piotr Wenski 

z Kancelarii Maruta Wachta. Z kolei wprowadzenie na temat samego Maxa Schremsa i jego działań na rzecz ochrony danych osobowych przygotowała Blanka Wawrzyniak z Instrat. 

Jeśli nie Tarcza Prywatności – to co?

Podczas webinaru uczestnicy poruszyli temat przełomowych dla gospodarki cyfrowej wyroków Schrems I i Schrems II, przekreślających dotychczasowy mechanizm Tarczy Prywatności oraz ich następstw. Omówili także kwestie zagrożeń, jakie stwarza transfer danych do USA, szczególnie w kontekście dostępu do nich amerykańskich organizacji wywiadowczych oraz braku możliwości dochodzenia praw przed amerykańskimi sądami przez obywateli UE. Wiesław Wilk, zapytany o alternatywy dla rozwiązań oferowanych przez firmy globalne, przedstawił ideę Polskiej Chmury, która zrzesza polskich dostawców usług chmurowych posiadających swoje data center  na terytorium Polski, dzięki czemu nie zachodzi konieczność transferu danych poza obszar EOG czy do USA. 

Firmy zrzeszone w Polskiej Chmurze korzystają z tych samych najnowszych technologii, sprzętu, oprogramowania, co firmy globalne. To co nas odróżnia, to fakt, że robimy to na terenie Polski, na infrastrukturze zarządzanej przez polskich informatyków – Wiesław Wilk

Apel do UODO

Goście webinaru rozmawiali także na temat możliwych rozwiązań, jakie polskie organy ochrony danych osobowych powinny podejmować, aby chronić swoich obywateli. Na bazie takich rekomendacji powstał list do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wystosowany przez Fundację Instrat i Polską Chmurę, w którym autorzy apelują o respektowanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. temacie ochrony danych osobowych. 

Nagranie video z całego spotkania dostępne jest na kanale Youtube Fundacji Instrat.

5 powodów, dla których warto przyjrzeć się Polskiej Chmurze

1. bezpieczeństwo danych

Ośrodki przetwarzania danych znajdują się na terenie Polski. Nie zachodzi więc konieczność wysyłania ich poza obszar kraju czy Unii Europejskiej. Dzięki temu podlegają one polskiemu i europejskiemu prawodawstwu, które gwarantują ich bezpieczeństwo.

Członkowie Polskiej Chmury posiadają krajowe i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające jakość i bezpieczeństwo usług.

2. jakość

Firmy należące do Polskiej Chmury dostarczają rozwiązania cyfrowe, w tym usługi chmurowe, do największych firm, instytucji i organizacji w kraju i za granicą. O jakości ich pracy świadczą lata doświadczeń i zadowoleni Klienci z różnych sektorów, m.in. sektora publicznego, bankowości, ubezpieczeń, handlu itp. 

Usługi dostarczane przez Polską Chmurę są równie innowacyjne, jak te od firm globalnych. Odróżnia nas fakt, że – korzystając z tego samego oprogramowania, technologii i sprzętu – robimy to na terenie kraju i ze wsparciem polskich informatyków. 

3. oszczędność i prostota

Usługi chmurowe pomagają optymalizować koszty IT w firmie. Dzięki nim przedsiębiorcy nie muszą ponosić wysokich nakładów inwestycyjnych. Nie potrzebują też własnych serwerowni, ani dodatkowych pracowników do ich obsługi. Zasoby te pozostają w gestii dostawcy usług chmurowych, który dopasowuje ofertę do ich potrzeb. Dzięki temu płacą tylko za to, co jest im faktycznie potrzebne i w każdej chwili mogą skalować swój biznes. 

Korzystając z usług firm należących do Polskiej Chmury zyskuje się doradztwo w procesie wyboru odpowiednich rozwiązań oraz codzienne wsparcie specjalistów. Wdrożenie usług chmurowych jest szybkie, dzięki czemu firma może zachować ciągłość działania i nie jest skazana na kosztowne przestoje. 

4. wsparcie dla gospodarki

Firmy należące do Polskiej Chmury tworzą miejsca pracy dla polskich specjalistów, w różnych regionach kraju, podnosząc tym samym ich atrakcyjność pod względem inwestycyjnym. Tym samym stwarzają duże szanse rozwojowe dla społeczności lokalnych. Z lokalizacji i krajowego kapitału wynika również fakt, iż firmy członkowskie płacą podatki w kraju, wspierając tym samym rodzimą gospodarkę. 

5. transformacja cyfrowa

Pandemia COVID-19 pokazała, że rozwiązania cyfrowe zapewniają ciągłość i efektywność pracy, nawet jeśli zachodzi konieczność odstąpienia od firmowych biurek. Usługi chmurowe to szybki dostęp do danych, zadań i dokumentów, z dowolnego miejsca na świecie, w dowolnym czasie. 

Praca w chmurze firm należących do Polskiej Chmury umożliwia prowadzenie biznesu nawet w trudnych i niepewnych czasach. Ułatwia tym samym sprawowanie kontroli nad firmą i procesami w niej zachodzącymi, dając pewność pełnej zgodności z aktualnymi przepisami.