Polska Chmura

Nowe rekomendacje UZP dla zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi tom rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. Dokument jest efektem działań grupy roboczej złożonej z reprezentantów branżowych zrzeszeń sektora IT, w tym przedstawicieli Polskiej Chmury, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Związku Cyfrowa Polska.  

Nowy tom rekomendacji pomoże zamawiającym m.in. precyzyjnie wyrażać swoje oczekiwania i zadbać o bezpieczeństwo cyfrowe systemów oraz wesprze sprawiedliwą konkurencję na rynku. Zawiera on szeroki zestaw porad, które pomogą w formułowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Treść II Tomu Rekomendacji przeczytać można na stronie: 
https://lnkd.in/dUNnNnEq