Polska Chmura

Raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo” z komentarzem Polskiej Chmury

Polecamy uwadze najnowszy raport Netia powstały we współpracy z PRM. Świeżo opublikowany raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo w Polsce – 2021” to:   

???? solidna dawka wiedzy na temat najszybciej rosnącej części rynku IT w Polsce

???? rekomendacje dla potrzeb rynkowych, wymagań oraz oczekiwań dotyczących wykorzystania technologii chmurowej

???? komentarz ekspercki Wiesława Wilka, Przewodniczącego Polskiej Chmury


Raport można bezpłatnie pobrać ze strony Netii.

Z głową w chmurze – Polska Chmura dla EurobuildCEE

Aż trzech przedstawicieli Polskiej Chmury wypowiedziało się w materiale na temat usług chmurowych. Rafal Bakalarz z Netii, Marcin Gwóźdź z Polcom oraz Wiesław Wilk, Przewodniczący Związku Polska Chmura na łamach magazynu  EurobuildCEE skomentowali zagadnienia związane z rynkiem centrów danych w Polsce.

Zachęcamy do lektury:
https://eurobuildcee.com/magazine/3498-z-glowa-w-chmurze

Polska Chmura w debacie Business Insider

Wiesław Wilk, Przewodniczący Związku Polska Chmura, wziął udział w dyskusji Business Insider Polska na temat rozwiązań chmurowych. W rozmowie z minister Justyną Orłowską, Grzegorzem Bartlerem (Netia) oraz redaktorem Mikołajem Kunicą, uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania:

????Jakie firmy powinny wejść do chmury, by nie zostać na bocznym torze?

???? Dlaczego lokalne rozwiązania chmurowe są najkorzystniejsze dla firm i administracji?

???? Czym jest suwerenność cyfrowa i dlaczego narodowość danych ma znaczenie – zarówno dla firm, jak i instytucji publicznych?

Rozmowę zobaczyć można na stronie redakcji: https://businessinsider.com.pl/dla-kogo-chmura/j2l7wke

Polska Chmura mierzy wysoko w potrzeby gospodarki i polskich przedsiębiorstw

Po raz pierwszy jednym głosem – wiodący polscy dostawcy usług chmurowych, na łamach branżowego magazynu ITWiz, opowiedzieli o:

????wyzwaniach czekających rynek chmurowy

???? efektywnych scenariuszach transformacji chmurowej

???? znaczeniu bezpieczeństwa i suwerenności danych dla firm i administracji publicznej

???? przewagach polskich rozwiązań nad globalnymi, m.in elastyczności rozwiązań

Zapraszamy do przeczytania wywiadu, który Szymon Augustyniak z ITwiz, przeprowadził z przedstawicielami firm członkowskich: Rafałem Bakalarzem (Netia), Robertem Buszem (Equinix), Januszem Gocałkiem (Talex S.A.), Marcinem Gwoździem (Polcom), Jarosławem Mamalą (Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.), Pawłem Prasuła (MAIN Data Center), Tomaszem Stępskim (SINERSIO Polska), Mateuszem Tykierko (Wrocławskie Centrum Sieciowo – Superkomputerowe) oraz Wiesławem Wilkiem (Przewodniczącym Polskiej Chmury).

Wywiad przeczytać można na stronie ITWiz: https://itwiz.pl/polska-chmura-mierzy-wysoko-w-potrzeby-gospodarki-i-polskich-przedsiebiorstw/

Webinar dla MŚP: Wstęp do wykorzystania chmury obliczeniowej

Na zaproszenie Śląskiego Klastra Rzeczy Sinotaic przygotowaliśmy krótki webinar dla firm i instytucji, które chcą zrobić pierwszy krok w kierunku chmury. Podczas spotkania Natalia Gawłowska, Dyrektor Marketingu Polcom, członkini Rady Marketingowej Polskiej Chmury, odpowiedziała na pytania: 

❓Co zmienia chmura i jakie korzyści wynikają z migracji do chmury? 

❓ Jakie usługi oferuje rynek i w jaki sposób zmieniają one podejście do zarządzania infrastrukturą IT? 

Przedstawicieli firm i jednostek samorządu, którzy są zainteresowani podnoszeniem wiedzy w tym zakresie, zachęcamy do śledzenia wydarzeń Polskiej Chmury oraz Klastra Sinotaic.

Polska Chmura partnerem Krajowego Showroomu Innowacji IoT w Polsce

Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC uruchomił w Katowicach pierwszy Krajowy Showroom Innowacji IoT (Internet Rzeczy). To unikalne na skalę Polski przedsięwzięcie jest pierwszą cyber-fizyczną przestrzenią, w której prezentowane będą polskie rozwiązania w obszarze IoT, ze szczególnym uwzględnieniem technologii dla Smart City.

Konsorcjum i jego partnerzy tworzą pierwszy cyber-fizyczny showroom technologii z zakresu IoT/Smart City. To doskonała okazja, nie tylko dla sektora IoT w Polsce, by pokazać swoje dokonania, ale także dla samorządów i sektora MŚP, by zapoznać się z nowościami technologicznymi i oferowanymi rozwiązaniami, z których mogą korzystać już teraz. Celem Krajowego Showroomu Innowacji IoT jest również integracja firm technologicznych i umożliwienie testowania proponowanych rozwiązań oraz szkolenia.

Mateusz Tykierko, Wiceprezes Zarządu Polskiej Chmury, został powołany na Członka Rady ds. Cyfryzacji na lata 2021-2023.

Rada ds. Cyfryzacji jest działającym przy KPRM think-tankiem, którego członkowie wspierają administrację rządową swoją wiedzą i doświadczeniem. Członkowie rady wspólnie opiniują dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Rada współpracuje w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Do zadań Rady należy:

  • wspieranie wiedzą i doświadczeniem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
  • opiniowanie dokumentów strategicznych (PZIP, strategie i programy rozwoju), innych dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
  • generowanie nowych pomysłów, które mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,
  • przygotowywanie projektów, rozwiązywanie związanych z nimi problemów oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.

Polska Chmura dla Urzędu Zamówień Publicznych

Polska Chmura znalazła się w grupie przedstawicieli branży informatycznej zaproszonych przez Urząd Zamówień Publicznych do współpracy w procesie tworzenia rekomendacji. W wyniku spotkań grup roboczych powstał II tom rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne pn. “OPZ i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system informatyczny”. 

W pracach grupy roboczej, poza Polską Chmurą, udział biorą przedstawiciele Urzędu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Izba Gospodarki Elektronicznej.

Kolejnym krokiem w procesie jest konsultacja projektu Rekomendacji z szerokim rynkiem uczestników zamówień publicznych. Razem z Urzędem Zamówień Publicznych oraz pozostałymi członkami grupy roboczej, zachęcamy inne podmioty  do zapoznania się i zgłoszenie ewentualnych uwag do opracowanej treści.

Uwagi zbierane są do dnia 23 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej konsultacje@uzp.gov.pl.

Polska Chmura została Partnerem Instytucjonalnym Klastra #CyberMadeinPoland.

Klaster #CyberMadeInPoland powstał jako platforma do współpracy oraz promocji polskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa, którego celem jest kształtowanie i rozwój bezpiecznej cyberprzestrzeni w Polsce oraz promowanie polskich firm poza granicami kraju. Klaster stymulować ma także współpracę sektora z instytucjami naukowymi, podmiotami administracji publicznej, międzynarodowymi korporacjami, izbami branżowymi i handlowymi, oraz innymi partnerami.

Cieszymy się, że polscy dostawcy usług chmurowych zrzeszeni w Polskiej Chmurze podejmują współpracę ekspercką z #CyberMadeinPoland. Mamy nadzieję, że zaowocuje to zauważalnymi, istotnymi dla rynku, wspólnymi inicjatywami. 

Polska Chmura rośnie. Siły połączyło już 11 polskich firm.

Equinix, MAIN Data Center, Netia i Park Naukowo-Technologiczny w Opolu to kolejne firmy, które dołączyły do Polskiej Chmury – porozumienia wiodących polskich dostawców usług chmurowych. Celem organizacji jest edukowanie i oswajanie rynku z rozwiązaniami chmurowymi, będącymi jednym z fundamentów transformacji cyfrowej kraju. W Polskiej Chmurze znajduje się obecnie 11 firm, poza nowymi członkami są to: Asseco Data Systems, ComPaas, Infomex, Polcom, Sinersio, Talex i Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.

Usługi chmurowe są obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki w Polsce. Na popularność oraz dynamikę wzrostu duży wpływ miała pandemia COVID-19 oraz nagła konieczność zorganizowania pracy zdalnej firm, szkół czy instytucji. W obliczu nowych wyzwań szczególnie istotne okazały się bowiem usługi pozwalające na zwiększenie skalowalności IT i realizację zdalnego bądź hybrydowego charakteru pracy, takie jak cloud computing.

Z myślą o popularyzacji rozwiązań budowanych w oparciu o krajowe zasoby technologiczne, grupa polskich dostawców usług chmurowych zawiązała Polską Chmurę. Pokazując potencjał, kompetencje oraz najlepsze praktyki polskich firm, Polska Chmura zachęca firmy i administrację państwową do korzystania z usług rodzimych dostawców.

Do organizacji dołączyć mogą firmy spełniające odpowiednie warunki, m.in. posiadające centra danych na terenie kraju, dzięki czemu nie zachodzi konieczność przesyłu danych poza Unię Europejską czy Europejski Obszar Gospodarczy, a więc poza obszar polskiej i europejskiej jurysdykcji. Do Polskiej Chmury należą firmy, które zatrudniają polskich specjalistów, a poprzez liczne projekty inwestycyjne związane z budową nowych ośrodków przetwarzania danych na terenie kraju, wspierają rozwój regionów i polskiej gospodarki.

Zapytani o motywację do dołączenia do Polskiej Chmury, przedstawiciele nowych firm członkowskich odpowiedzieli:

Robert Busz, Dyrektor Zarządzający Equinix w Polsce: Zaangażowanie w istotne inicjatywy lokalne, takie jak Polska Chmura, jest naturalnym przedłużeniem naszej działalności w Polsce. Cieszę się, że mam możliwość uczestniczyć w procesie kreowania rozwiązań dla całego sektora i wdrażania najlepszych praktyk. Nie mam wątpliwości, że działanie edukacyjne i budowanie wspólnych standardów tworzą wartość dodaną również dla naszych klientów i pomagają jeszcze lepiej odpowiadać na ich wyzwania i potrzeby.

Paweł Prasuła, Prezes Zarządu MAIN: Stawiamy na rozwój lokalnych kompetencji, także w zakresie usług data center, cloud oraz security IT. Działania Polskiej Chmury idealnie wpisują się w wizję i misję naszej działalności, także związanej z edukacją rynku i wsparciem transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw. Dlatego zdecydowaliśmy się na dołączenie do tej cennej inicjatywy mającej na celu wzmocnienie pozycji polskich dostawców usług chmurowych.

Rafał Bakalarz, Dyrektor Sprzedaży ds. ICT w Netii: Jako przedstawiciel czołowego, w 100% polskiego, dostawcy rozwiązań z zakresu outsourcingu infrastruktury IT cieszę się, że możemy dołączyć do inicjatywy Polska Chmura. Wierzę, że prowadzone przez nas wspólnie działania edukacyjne, promocyjne czy doradcze przyczynią się do zwiększenia świadomości rynku w zakresie rozwiązań chmurowych, świadczonych lokalnie i przez lokalne firmy.

Jarosław Mamala, Prezes Zarządu Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu: Dołączenie do Polskiej Chmur wkomponowuje się w działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Jednym z filarów PNT jest wspieranie nowoczesnej przedsiębiorczości, a tej nie można obecnie rozwijać bez infrastruktury i narzędzi IT. Dlatego PNT w Opolu posiada nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych z certyfikatem Rated 3, a swoimi zasobami może wspomóc działanie Polskiej Chmury, która mam nadzieję zdynamizuje transformacje IT w Polskich firmach.