Polska Chmura

Raport Equinix: Co decyduje o powodzeniu liderów cyfrowych

Wydanie 5. raportu GXI stanowi punkt odniesienia dla sposobu, w jaki przedsiębiorstwa z powodzeniem przyspieszają transformację, stając się podmiotami stawiającymi środowisko cyfrowe na pierwszym miejscu.

Więcej w raporcie THE GLOBAL INTERCONNECTION INDEX: https://www.equinix.co.uk/gxi-report

Dojrzałość cyfrowa przemysłu w Polsce

Co zapamiętamy z 2022 roku? O czym najczęściej rozmawiał polski przemysł? Z pewnością wśród najważniejszych tematów znalazły się przerwane lub utrudnione łańcuchy dostaw, ekonomiczne i społeczne skutki konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą, a co za tym wszystkim idzie – wzmożona potrzeba bezpieczeństwa. A to z kolei bezpośrednio wiąże się z zaawansowaną cyfryzacją i wdrożeniem rozwiązań przemysłu 4.0.

Czwarta rewolucja przemysłowa dzieje się na naszych oczach i nikogo nie trzeba już przekonywać, że bez rozwiązań przemysłu 4.0 trudno mówić o zachowaniu ciągłości działania biznesu. Co jednak wyróżnia najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa, które mimo niesprzyjających okoliczności zdołały umocnić swoją pozycję na rynku? Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że aż 61 proc. polskich przedsiębiorstw sektora przemysłowego wskazuje na chmurę obliczeniową jako na technologię, która będzie miała największy wpływ na rozwój firm. Potwierdzają to dane z raportu firm Polcom oraz Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie”.

– Z danych, którymi podzielili się z nami przedstawiciele ankietowanych firm, wynika, że budżety na ogólnie pojętą cyfryzację zostaną co najmniej utrzymane. Mówimy tu oczywiście o deklaracjach, ale warto zwrócić uwagę, że część z nich zamierza nawet zwiększyć te budżety. Mimo powszechnego szukania oszczędności, wiele przedsiębiorstw dostrzega, że cyfryzacja  jest bezpośrednio związana z postępem technologicznym i możliwością szybkiego wdrażania nowych projektów na rynek, a więc mówiąc wprost – z przetrwaniem. A jak wiadomo, im trudniejsze czasy, tym trzeba działać szybciej,  by działać na konkurencyjnych rynkach – komentuje Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom, członek Rady Związku Polska Chmura.

Więcej w artykule WNP.

Chmura cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech – wyniki badania

Na krajowym rynku nie brakuje analiz na temat chmury obliczeniowej, jednak niewiele z nich bada jednocześnie sektor biznesu i GovTech, a żadna z dotychczasowych nie podejmuje kwestii znaczenia lokalizacji centrów danych. Zrzeszeni w Polskiej Chmurze dostawcy usług chmurowych posiadający centra danych na terenie kraju, chcąc lepiej zrozumieć i zgłębić te kwestie, zdecydowali się przeprowadzić badanie przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Na bazie wywiadów zrealizowanych we współpracy z firmą badawczą PMR powstał obszerny raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa. Nie obyło się bez zaskoczeń, które prezesi firm członkowskich przedyskutowali podczas otwartego dla uczestników webinaru. 

Wnioski płynące z raportu „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022” dotyczą zagadnień z obszarów charakterystyki stosowanych rozwiązań chmurowych, planów inwestycyjnych, preferencji dotyczących lokalizacji data center oraz znajomości zagadnienia suwerenności cyfrowej i postrzegania dostawców usług z uwzględnieniem kwestii lokalizacji przetwarzania danych. Wyniki prezentują optykę dwóch znacząco różniących się od siebie grup – przedstawicieli średnich i dużych firm oraz sektora publicznego. 

88 proc. przedsiębiorstw zamierza postawić na polską chmurę

– Wspólnie z 10 krajowymi dostawcami usług chmurowych zrzeszonymi w Polskiej Chmurze, chcieliśmy zebrać aktualną wiedzę na temat chmury i jej postrzegania przez biznes oraz administrację, szczególnie w kontekście lokalizacji data center – tak o motywach powstania raportu mówi Wiesław Wilk, Prezes Związku Polska Chmura, Wiceprezes Zarządu Polcom. – Jak pokazują wyniki badania, postrzeganie polskich data center jest bardzo pozytywne. 88 proc. przedstawicieli biznesu, a 74 proc. sektora GovTech chce, by ich dostawca chmury posiadał data center w kraju. Niestety praktyka pokazuje, że jeszcze długa droga przed nami, by większość zasobów danych znajdowała się w chmurze polskiej, a nie zagranicznej. 

Niezależnie od wniosków i rekomendacji wypracowanych przez kluczowe struktury rządowe w ramach projektów takich jak Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIIP), zawartych na przykład w Standardach Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO) – czyli zbiorze wymagań prawnych, organizacyjnych i technicznych zapewniających cyberbezpieczeństwo w modelach wdrażania chmur obliczeniowych – instytucje rządowe nadal migrują swoje dane do hiperscalerów. Dokument SCCO jasno stanowi, że przetwarzanie kontrolowanych informacji urzędowych zawierających dane osobowe podlegające ochronie ustawowej czy tajemnice instytucjonalne jest dozwolone tylko w centrach danych w polskiej jurysdykcji. Co widzimy obecnie? Niezależnie od stopnia wrażliwości danych sektor publiczny zachowuje dowolność w wyborze dostawców, niejednokrotnie powierzając dane polskich obywateli dostawcom lokującym swoje data center nie tylko poza krajem, ale też z dala od zasięgu jurysdykcji Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych. Robi to, pomimo tego, że oficjalne rekomendacje jasno wskazują na konieczność zachowania polskiej jurysdykcji. Z raportu, który opracowaliśmy wynika jednak, że sam sektor publiczny postrzega aspekt związany z lokalizacją data center jako ważny czynnik wyboru. Ten rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami a realnymi decyzjami sektora publicznego jest jeszcze większy, jeśli weźmiemy pod uwagę kolejne dane z raportu, które pokazują, że 9 na 10 respondentów oczekuje rozwiązania szytego na miarę, jednocześnie zwracając uwagę na elastyczność i bezpośrednie wsparcie techniczne w trakcie procesu migracji. 

Pandemia oraz ostatni gorący okres przemian politycznych i gospodarczych  sprawiły, że zarówno biznes, jak i sektor GovTech widzą potrzebę licznych zmian. Jako Polska Chmura czujemy, że wspólnymi wysiłkami musimy zadbać o to, by zmiany te uwzględniały dobry interes i bezpieczeństwo danych polskich obywateli –  dodaje Wiesław Wilk. 

Podczas webinaru prezentującego raport, prezesi i dyrektorzy firm tworzących Polską Chmurę przyczyn tej rozbieżności dopatrywali się w niskiej świadomości społeczeństwa na temat przewag konkurencyjnych polskich dostawców chmury. Wciąż mało popularne jest pojęcie suwerenności danych, które podkreśla rolę tzw. rezydencji danych, czyli ich geograficznej lokalizacji z uwzględnieniem kwestii prawnych i regulacyjnych. Obawy te potwierdzają dane z raportu, zarówno w sektorze biznesu, jak i GovTech. Dodatkowo prezesi zwrócili uwagę na pokutujący i szkodliwy, choć nadal popularny mit, według którego sama w sobie chmura obliczeniowa (w jakimkolwiek wydaniu) już jest bezpieczna, a lokalizacja data center nie ma znaczenia. – Wręcz przeciwnie, pod kątem bezpieczeństwa lokalizacja ma kluczowe, krytyczne znaczenie, a dane powinny być przechowywane w kraju, z którego pochodzą, co podkreślają również wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz eksperci z branży – podsumowali przedstawiciele Polskiej Chmury.  

Poza bezpieczeństwem, jako przewagi konkurencyjne polskich data center, ankietowani w badaniu wskazywali na wiarygodność, możliwość kontaktu z dostawcą – realnym człowiekiem –  który jest w stanie udzielić wsparcia w administrowaniu i zarządzaniu usługą; dostępność usług, przejrzystą i atrakcyjną ofertę, indywidualne podejście do klienta, niezawodność oraz pomoc w migracji danych. 

Dwa odrębne światy

Badanie Polskiej Chmury pokazuje, że biznes i GovTech pozostają jeszcze na dwóch różnych biegunach, jeśli chodzi o poziom wdrożenia chmury. Chmura w biznesie rozwija się bardzo dynamicznie, zaś GovTech nadal dość wolno się rozpędza. Prowadzący webinar Paweł Olszynka z PMR zwrócił uwagę, że mimo tej różnicy, w porównaniu ze starszymi badaniami PMR, wzrost znaczenia chmury dla sektora publicznego jest wyraźnie zauważalny. Nadziei na przyspieszenie, a jednocześnie szansy dla polskich dostawców Olszynka upatruje w Krajowym Planie Odbudowy. W ramach programu 20 proc. środków ma zostać przeznaczone na transformację systemową, co oznacza, że część  budżetu powędruje do sektora publicznego (m.in. na rozwój e-usług publicznych), co może pozytywnie wpłynąć na inwestycje w chmurę.

Ostrożność w podejściu administracji do chmury, która wyłania się z tego raportu, jest duża, szczególnie jeśli chodzi o uruchamianie i utrzymywanie usług w chmurze. Cieszy natomiast fakt dużej i ciągle rosnącej świadomości w zakresie bezpieczeństwa i suwerenności danych. Odsetek przeniesionych zasobów jest rzeczywiście niewielki. Mam nadzieję, że nowe źródła finansowania, w tym pochodzące z KPO, pozwolą na lepsze uchmurowienie instytucji publicznych – dodał Mateusz Tykierko, Wiceprezes Polskiej Chmury, Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego.

Do wyników raportu odniósł się dr Remigiusz Kopoczek, p.o. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które zostało Patronem raportu. – Wśród wielu pozytywnych wskaźników, które wynikają z raportu, pojawiają się elementy wymagające dalszych prac, a niekiedy po prostu zmiany postaw. Począwszy od rodzaju wykorzystywanego typu chmury – im bardziej specjalistyczne systemy, tym przedsiębiorcy rzadziej decydują się na rozwiązania chmurowe, mimo że chmura mogłaby stanowić dobre i bardziej efektywne rozwiązanie właśnie dla „zasobożernych” rozwiązań. Nie są też wykorzystywane dodatkowe usługi związane z chmurą, co również zmniejsza efektywność wykorzystania tej technologii. Martwi też niewielki deklarowany odsetek dalszych inwestycji w chmurę. Widoczne to jest zwłaszcza w źródłach finansowania – mam nadzieję, że przedsiębiorstwa sięgną częściej w tym zakresie po ofertę NCBR – podkreślił dr Remigiusz Kopoczek. – Cieszy natomiast zaufanie przedsiębiorców do krajowych dostawców rozwiązań chmurowych. To solidny fundament dla budowania kolejnych przewag konkurencyjnych dla polskich firm. Być może dzięki temu, obok sektora gier, w niedalekiej przyszłości to polskie przedsiębiorstwa dzięki podkreślanym w raporcie „wiarygodności, zaufaniu, łatwemu kontaktowi, przejrzystej ofercie” staną się dobrze rozpoznawalnymi i konkurencyjnymi podmiotami na rynkach międzynarodowych – dodał Dyrektor NCBR.

Nie po to firmy idą do chmury, żeby zarabiać więcej

Komentujący raport zwrócili uwagę na rosnącą dojrzałość polskiego rynku, zarówno po stronie klientów, jak i dostawców. Zmieniają się oczekiwania klientów oraz przekaz płynący od data center. Dekadę temu w chmurze miało być po prostu taniej. Widoczna w raporcie kwestia korzyści płynącej z chmury w postaci optymalizacji kosztów, obecnie oznacza coś więcej niż „tańszą opcję”. Klienci cenią dziś chmurę za to, że umożliwia  skalowalność infrastruktury oraz pomaga przyspieszać proces wdrożenia produktów na rynek i zmniejsza związane z nim ryzyko. – Nie po to firmy idą do chmury, żeby było taniej, ale żeby zarabiać więcej – dodali przedstawiciele Polskiej Chmury. 

Trudno jednak nie docenić aspektu kosztowego. Prawdą jest, że utrzymanie własnej infrastruktury, wykwalifikowanej kadry oraz koszty związane z jej utrzymaniem  sprawia, że wybór chmury pozwala na znaczną optymalizację kosztów. 

Jak pokazuje badanie, przed rozpoczęciem korzystania z chmury badanych powstrzymuje obawa przed wyciekiem danych i ogólne kwestie bezpieczeństwa. Doświadczenia polskich dostawców chmury w pracy z firmami z niemalże każdego z sektorów rynku, od finansów po produkcję, pokazują jednak, że po wejściu do chmury bezpieczeństwo stało się dla nich największą przewagą polskiej chmury. Zdaniem uczestników webinaru, składa się na to wiele czynników, do których zaliczyć można przede wszystkim wieloletnie doświadczenie, znajomość i zrozumienie lokalnego rynku oraz zastosowanie zaawansowanych rozwiązań security. 

Chmura wpisuje się coraz mocniej w ekosystem i działalność przedsiębiorstw w kraju. W zasadzie coraz trudniej znaleźć jest dużą firmę, która z chmury nie korzysta wcale, choćby w najprostszej postaci i jedynie w ograniczonym stopniu. W sektorze GovTech również wykorzystuje się przetwarzanie danych w chmurze, jednak nie jest ona tak popularna jak w przypadku sektora komercyjnego. Według badania co czwarty badany podmiot korzysta z rozwiązań cloud computing i średnio 8% ich całkowitych zasobów przechowywanych jest właśnie w chmurze, a większość podmiotów nie ma zamiaru podejmować decyzji o inwestycjach w cloud computing. Wpływ na to ma szereg czynników, ale najważniejszym wskazanym przez badane podmioty jest finansowanie projektów. Inwestycje w cloud computing mogą przekraczać dostępny budżet, co stanowi istotną barierę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Szczegóły znajdują się w raporcie, który stworzyliśmy wspólnie z Polską Chmurą, a który zawiera szereg szczegółowych danych – dodał Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director, PMR. 

Misją Polskiej Chmury jest zwracanie uwagi przedsiębiorców i sektora GovTech na przewagi konkurencyjne polskich dostawców usług chmurowych. Powstały we współpracy z PMR raport uchwycił trend dotyczący rosnącej świadomości na temat korzyści wynikających ze współpracy z lokalnym dostawcą – od tematów cyberbezpieczeństwa i wiarygodności, przez szytą na miarę ofertę, po możliwość bezpośredniego kontaktu w języku polskim i wsparcia inżynierów –  a nie automatów na call center –  czy możliwość odwiedzenia data center.  Mamy nadzieję, że ta świadomość dotrze niebawem do pozostałej części rynku, w tym szczególnie do sektora GovTech – podsumował Wiesław Wilk. 

Raport można bezpłatnie pobrać ze strony: https://polska-chmura.pl/pobierz-raport/

Polskie centra danych najchętniej wybierane przez biznes i GovTech – badanie Polskiej Chmury

Zrzeszone w Polskiej Chmurze data center chcąc lepiej zrozumieć podejście do chmury i cyberbezpieczeństwa firm i sektora GovTech, zdecydowały się przeprowadzić badanie przedsiębiorstw i sektora publicznego. Na bazie wywiadów zrealizowanych we współpracy z firmą badawczą PMR powstał obszerny raport, który od dziś można bezpłatnie pobrać na stronie Polskiej Chmury. Patronem raportu zostało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wnioski płynące z raportu „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022″ dotyczą zagadnień z obszarów charakterystyki stosowanych rozwiązań chmurowych, planów inwestycyjnych, preferencji dotyczących lokalizacji data center oraz znajomości zagadnienia suwerenności cyfrowej i postrzegania dostawców usług, ze szczególnym naciskiem na kwestię lokalizacji. Wyniki prezentują optykę dwóch znacząco różniących się od siebie grup – przedstawicieli średnich i dużych firm oraz sektora publicznego.

Misją Polskiej Chmury jest zwracanie uwagi przedsiębiorców i sektora GovTech na przewagi konkurencyjne polskich dostawców usług chmurowych. Powstały we współpracy z PMR raport uchwycił trend dotyczący rosnącej świadomości na temat korzyści wynikających ze współpracy z lokalnym dostawcą – od tematów cyberbezpieczeństwa i wiarygodności, przez szytą na miarę ofertę, po możliwość bezpośredniego kontaktu w języki polskim i wsparcia inżynierów – a nie automatów na call center. Mamy nadzieję, że ta świadomość dotrze niebawem do pozostałej części rynku, w tym szczególnie do sektora GovTech – powiedział Prezes Związku Wiesław Wilk.

Raport można pobrać ze strony: https://polska-chmura.pl/pobierz-raport/

Weź udział w webinarze z prezesami polskich data center

Już 21 czerwca o godz. 10:00 spotkamy się, by w gronie prezesów polskich centrów danych porozmawiać temat chmury i cyberbezpieczeństwo w biznesie i sektorze govtech. Będzie to również okazja do przedpremierowej prezentacji danych pochodzących z raportu stworzonego wspólnie przez Polską Chmurę i PMR.

W webinarze udział wezmą przedstawiciele Polskiej Chmury, prezesi i dyrektorzy polskich data center, m.in.:

 • Janusz Gocałek, Prezes Zarządu Talex
 • Marcin Gwóźdź, Prezes Zarządu Polcom
 • Adam Kowalczyk, Kierownik Produktu w Netia
 • Marcin Lebiecki, Wiceprezes Zarządu Asseco Cloud
 • Michał Małyszko, Business Development Senior Manager, Equinix
 • Jarosław Mamala, Prezes Zarządu PNT Opole
 • Tomasz Stępski, Prezes Zarządu Sinersio
 • Marek Turek, Wiceprezes MAIN Data Center
 • Mateusz Tykierko, Zastępca Dyrektora WCSS
 • Wiesław Wilk, Wiceprezes Zarządu Polcom, Prezes Związku Polska Chmura

Spotkanie poprowadzi Paweł Olszynka z PMR

Zapisy na stronie: https://polska-chmura.pl/webinar/

Mateusz Tykierko w gronie doradców Euro HPC JU

Dr inż. Mateusz Tykierko, wiceprezes Polskiej Chmury, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej, został wybrany do The Research and Innovation Advisory Group (RIAG), 12-osobowej grupy doradczej ds. badań i innowacji, działającej przy EuroHPC Join Undertaking.

Eksperci RIAG wybierani są spośród osób zgłaszanych przez państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz prywatnych członków. 

Mateusz Tykierko jest specjalistą z zakresu technologii obliczeniowych i przetwarzania danych, doktorem nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz nauczycielem akademickim. Z Politechniką Wrocławską związany od 1997 r. Jest też wiceprezesem Polskiej Chmury oraz członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Kierownik i koordynator krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych w zakresie infrastruktury i rozwiązań informatycznych dla środowiska naukowego i gospodarki.

RIAG opracowuje i aktualizuje program badań strategicznych i innowacji w zakresie rozwoju technologii i kluczowych kompetencji w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych. Celem tych działań jest m.in. budowa światowej klasy superkomputerów oraz stworzenie sieci punktów kontaktowych i eksperckich na terenie Unii Europejskiej po to, by zwiększyć konkurencyjność europejskiego rynku.

Raport Polcom: Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie

Polcom – jedna z 11 firm członkowskich Polskiej Chmury opracowała we współpracy z Computerworld raport branżowy: Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie.

Badanie miało na celu wskazanie poziomu cyfryzacji i automatyzacji przedsiębiorstw działających na rodzimym rynku i ich planów na 2022 rok. 

 • Jaki wpływ na cyfrową transformację przedsiębiorstw wywarła pandemia COVID-19? 
 • Czy chmura obliczeniowa będzie głównym motorem zmian technologicznych? 
 • Jaka powinna być rola menedżera IT w biznesie w kontekście cyfrowej transformacji? 

Poza szczegółowo omówionymi wynikami badania w materiale znajdują się również wypowiedzi ekspertów, m.in. Mateusza Tykierko, Wiceprezesa Zarządu Polska Chmura:

Badanie Polcom wpisuje się w trend, który jako przedstawiciele związku polskich ośrodków przetwarzania danych Polska Chmura, obserwujemy od lat. Firmy są coraz bardziej otwarte na współpracę z krajowymi partnerami w zakresie IT, ponieważ zyskują dzięki nim pewność, że ich dane będą przetwarzane zgodnie z krajowym i europejskim ustawodawstwem. Może to wynikać także z najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, z punktu widzenia suwerenności cyfrowej zasadne jest, by transformacja cyfrowa firm zachodziła ze wsparciem polskich partnerów, na krajowej infrastrukturze informatycznej. Po drugie, korzystanie z zaplecza usługowego i technicznego polskich firm ma bezpośredni wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Ponadto – poza jakością – usługi polskich dostawców charakteryzują się elastycznością, indywidualnym podejściem i wsparciem w realizacji projektów informatycznych oraz bezpieczeństwem danych. Pytanie nie brzmi już „czy przechodzić do chmury”, tylko: „jak zrobić to odpowiednio i w jakim modelu ją wdrożyć?”. Nie dziwi mnie więc fakt, że 67 proc, ankietowanych uważa chmurę za główny motor zmian technologicznych IT.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem: https://polcom.com.pl/raporty-branzowe/raport-polcom-inwestycje-it-w-kierunku-rozwoju-polskich-firm-w-latach-2021-2022-chmura-i-nowe-technologie/

Equinix z nową Prezes Zarządu Sylwią Pyśkiewicz

Doświadczona specjalistka w dziedzinie transformacji biznesowej dołączyła do polskiego oddziału Equinix, firmy będącej częścią Polskiej Chmury, aby wspierać rozwój klientów w Polsce.

Na stanowisku Prezesa Zarządu Sylwia Pyśkiewicz będzie kontynuować rozwój działalności w Polsce – na rynku, który stał się trzecią najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej, podwajając swoją wielkość w ciągu ostatnich 15 lat.

Sylwia przechodzi do Equinix z firmy Iron Mountain, wnosząc ponad 20 lat doświadczenia zawodowego zdobywanego na stanowiskach wyższego szczebla. W tym okresie pełniła funkcje kierownicze w różnych sektorach dla  międzynarodowych firm, takich jak Pelion, Tesco, B&Q oraz Medicover. Jest uznaną liderką transformacji biznesowej w Polsce. Założyła Payback, jeden z największych programów lojalnościowych w Europie, zanim został on przejęty przez American Express w 2011 roku w ramach wielomilionowej transakcji.

Oprócz kierowania główną działalnością w Polsce, Sylwia będzie nadzorować oraz rozwijać Equinix Internet Exchange w Warszawie (wcześniej PLIX), uznawany za największy komercyjny punkt wymiany internetu (Internet Exchange) w Polsce.

„Jest to ekscytujący czas pełen wyzwań dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki szybkiej cyfryzacji świat otworzył się dla wielu firm, umożliwiając im globalny rozwój. Equinix jest idealnym partnerem w tej podróży. Globalna siła Platformy Equinix oraz wizja i zaangażowanie Equinix w budowanie lepszej, zrównoważonej i połączonej cyfrowo przyszłości, w pełni pokrywają się z moimi własnymi ambicjami i cieszę się, że będę mogła kontynuować budowanie zespołu orazrozwijać Equinix Polska.” dodała Pyśkiewicz.

Judith Gardiner, VP Growth and Emerging Markets w Equinix powiedziała: „Jestem bardzo podekscytowana faktem, że Sylwia dołączyła do zespołu EMEA Growth and Emerging Markets, aby rozwijać nasz biznes w Polsce. Sylwia posiada niezwykle bogate i szerokie doświadczenie w rozwijaniu platform cyfrowych uznanych marek na konkurencyjnych rynkach. To doświadczenie, w połączeniu z jej praktyczną umiejętnością zarządzania zespołami w transformacjach biznesowych, czyni ją idealną osobą do kierowania naszym polskim zespołem.”

Nowe rekomendacje UZP dla zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi tom rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. Dokument jest efektem działań grupy roboczej złożonej z reprezentantów branżowych zrzeszeń sektora IT, w tym przedstawicieli Polskiej Chmury, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Związku Cyfrowa Polska.  

Nowy tom rekomendacji pomoże zamawiającym m.in. precyzyjnie wyrażać swoje oczekiwania i zadbać o bezpieczeństwo cyfrowe systemów oraz wesprze sprawiedliwą konkurencję na rynku. Zawiera on szeroki zestaw porad, które pomogą w formułowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Treść II Tomu Rekomendacji przeczytać można na stronie: 
https://lnkd.in/dUNnNnEq

IT po polsku – profesor Jerzy Bralczyk i dr Maciej Kawecki o chmurze, metawersum i suwerenności cyfrowej

Nigdy dotąd technologie i Internet tak silnie nie wpływały na język, którym się posługujemy. Dość szybko i sprawnie do tych zmian adaptują się osoby zainteresowane tematem – pasjonaci, pracownicy sektora IT, środowiska akademickie. Co z resztą? Z myślą o osobach, które chcą wiedzieć więcej, poznać zasady stojące za technologicznym słowotwórstwem i zwiększyć świadomość na temat nowych pojęć, powstał projekt „IT po polsku” zainicjowany przez firmy zrzeszone w Polskiej Chmurze. W rozmowie na temat chmury, metawersum i suwerenności cyfrowej udział wzięli prof. Jerzy Bralczyk oraz dr Maciej Kawecki. 

Język jest żywy i nieustannie się zmienia. Zachowanie poprawności językowej pomaga nam się komunikować i wzajemnie rozumieć, co nie jest łatwe w świecie, w którym nieustannie powstają nowe produkty, usługi, a także technologie. Wszystkie je trzeba jakoś nazwać – zazwyczaj w wersji spolszczonej, zapożyczonej. Czy to błąd i powinniśmy dążyć do tworzenia własnych pojęć? – Nie zmieniajmy słów na siłę. Nie jestem przeciwko zapożyczeniom, ale jestem za tym, żeby je stosunkowo szybko przyswajać i polszczyć – mówi prof. Bralczyk. Bywa to jednak czasem nie lada wyzwaniem. Właśnie dlatego rozmowa skupiła się wokół kilku pojęć, które w ostatnim czasie budzą szczególne zainteresowanie, a których użycie może budzić wątpliwości.

Chmura czy cloud computing?

Jak to jest z tą chmurą, a może cloudem, cloud computingiem? Chmura się u nas ciekawie kojarzy. Z jednej strony to coś bardzo poważnego, z drugiej enigmatycznego (…). Wprowadza element romantyczny do tego, co jest ściśle stechnicyzowane – podsumowuje profesor Bralczyk.

Metawersum okiem ekspertów

Tak naprawdę trudno jeszcze o jednoznaczną definicję matawersum, ponieważ jest to stosunkowo nowe pojęcie. Czy facebookowe metawersum ma szansę się przyjąć? – Wydaje się, że nie ma chyba specjalnie szans. Facebook miał w sobie coś swojskiego – ostatnie zmiany Facebooka komentuje prof. Bralczyk.

Rosnąca popularność cyfrowej suwerenności 

W rozmowie dr Maciej Kawecki pyta także o popularne w kontekście bezpieczeństwa danych pojęcie suwerenności cyfrowej. Profesor tłumaczy to pojęcie jako niepodleganie, niezależność względem innych państw. W przypadku przechowywania danych na terenie innego kraju, dane podlegają obcej jurysdykcji. Na ten aspekt szczególną uwagę zwraca Polska Chmura, związek zrzeszający dostawców usług chmurowych posiadających centra danych na terenie kraju. Lokalizacja centrów danych, poza licznymi aspektami technologicznymi, jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia suwerenności cyfrowej i gwarancji bezpieczeństwa danych.   

Technika, technologia, IT, chmura i wiele innych branżowych terminów to dla nas –  członków Polskiej Chmury – chleb powszedni. Chcemy przybliżyć ten świat innym, służąc im pomocą w jego odszyfrowywaniu. Dlatego przygotowaliśmy projekt specjalny „IT po polsku”. To językowe podejście może wydawać się nieoczywiste. Zależało nam na podkreśleniu, że tak jak istnieją dobre polskie odpowiedniki pojęć technologicznych, tak też polscy dostawcy usług chmurowych mogą być dobrą alternatywą dla usług dostawców globalnych  – mówi Wiesław Wilk, Przewodniczący Związku Polska Chmura.