Polska Chmura

List do Pana Ministra Krzysztofa Gawkowskiego

Wspólnie z innymi Partnerami i Członkami Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa CyberMadeInPoland deklarujemy gotowość do intensywnej pracy na rzecz bezpiecznej i innowacyjnej cyberprzestrzeni naszego kraju.

Polska Chmura, jako związek polskich data center, który zrodził się z potrzeby edukowania na temat suwerenności i bezpieczeństwa danych oraz dostarczania najbezpieczniejszych usług, byliśmy już organem doradczym dla jednostek rządowych i samorządowych. W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku i technologii, ta interdyscyplinarna, ponadbranżowa dyskusja jest dziś potrzebna, jak nigdy dotąd.

Wspólnie z firmami członkowskimi Polskiej Chmury pozostajemy do dyspozycji Pana Ministra i w gotowości do dyskusji o rozwoju polskiej chmury dla firm i administracji publicznej, a także innych cyfrowych obszarów.

Pełna treść listu: https://cybermadeinpoland.pl/wp-content/uploads/2023/12/List-otwarty-do-Ministra-Cyfryzacji-RP.pdf