Polska Chmura

Jak polskie firmy mogą radzić sobie z monopolizacją na globalnym rynku zarządzania IT

Konsolidacja dużych firm IT może budzić niepokój wśród klientów z kilku powodów. Wśród nich można wymienić ograniczenie konkurencji, a przez to możliwość zwiększenia cen produktów i usług. Inne kwestie to potencjalne zmiany w strategii i ofercie produktów. Warto więc regularnie monitorować rynek, aby odpowiednio reagować na ewentualne zmiany.

Dynamika konsolidacji na rynku IT

W ciągu ostatnich lat rynek IT doświadczył licznych konsolidacji, które miały znaczący wpływ na jego strukturę. Niejednokrotnie budziły one wątpliwości i obawy wśród klientów.

Oprócz najczęściej wymienianych przykładów wymienić można choćby przypadek Adobe, które przejęło Marketo w 2018 roku.  Zrodziło to wtedy obawy wśród użytkowników dotyczące potencjalnych podwyżek cen za zintegrowane rozwiązania marketingowe i automatyzacyjne, szczególnie w kontekście pakietów Adobe Experience Cloud.

Z kolei po fuzji T-Mobile i Sprint w 2020 roku, konsumenci obawiali się, że zmniejszenie liczby dużych operatorów telefonii komórkowej w USA może prowadzić do wzrostu cen planów komórkowych z powodu zmniejszonej konkurencji.

– Liczne przykłady konsolidacji z ostatnich lat pokazują, jak dynamicznie zmienia się rynek IT i jak strategiczne przejęcia i fuzje mogą wpływać na jego rozwój. Z jednej strony można wspomnieć o zwiększeniu potencjału technologicznego, z drugiej natomiast o ograniczaniu konkurencyjności – mówi Mateusz Tykierko, Wiceprezes Zarządu Polskiej Chmury, Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego – Aktualnie głośnym echem na rynku wybrzmiewa sprawa VMware i przejęcia jej przez Broadcom, z uwagi na to, że organy UE sprawujące nadzór antymonopolowy zwróciły się do Broadcom w sprawie udostępnienia informacji dotyczących zmian warunków licencyjnych i wsparcia oprogramowania VMware, w celu zbadania sprawy – wskazuje Mateusz Tykierko. 

Sytuacja w jakiej znaleźli się obecnie użytkownicy licencji VMware wydaje się trudna, jak podkreślają jednak członkowie Polskiej Chmury – najstarszego związku ośrodków data center w Polsce, istnieją również alternatywne rozwiązania. 

– Przykład przejęcia VMware przez Broadcom, a dokładnie zmiany w strategii rynkowej, w tym uproszczenie oferty poprzez pakiety produktowe, bez możliwości wyjątków spowodowały wzrost cen i ograniczenia dostępu. W przeciwieństwie do tej sytuacji, rozwiązania oparte na platformie chmurowej są dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów, obejmując nawet najmniejsze firmy, które również otrzymują kompleksowe wsparcie – dodaje Tykierko.

Monopolizacja rynku a odpowiedź polskich dostawców usług IT

Monopolizacja rynku, podobnie jak jego bardzo duże rozdrobnienie, nie jest korzystna dla nikogo. Niemniej kiedy konsolidacje na rynku IT przynoszą zmiany, które mogą nie być korzystne dla klientów, istnieje kilka strategii, które mogą pomóc im sobie z tym poradzić.

– Warto poszukać alternatywnych dostawców i rozważyć dywersyfikację technologii, aby nie być zależnym od jednego partnera. Może to obejmować także optymalizację licencji – wskazuje Marcin Gwóźdź, Członek Rady Polskiej Chmury, Prezes Zarządu Polcom. – W przypadku mniejszych dostawców, skala działania jest zupełnie inna. Nie dostarczają oni usługi masowej, tylko dostosowaną do wymagań klienta. Projektowy charakter usług pozwala na lepszą kontrolę kosztów i buduje wyższą wartość biznesową. Stanowi to przewagę konkurencyjną i sprawia, że polskie firmy niejednokrotnie wygrywają z globalnymi swoimi kompetencjami i zrozumieniem potrzeb biznesu – dodaje Gwóźdź. 

O wartości współpracy z mniejszymi dostawcami świadczy fakt, że „usługi szyte na miarę” są istotne dla 9 na 10 firm, które oczekują projektowego podejścia. Firmy chcą, by ich potrzeby zostały wysłuchane, a zaoferowane rozwiązania oparte właśnie na nich. Wdrożenie dopasowanej usługi zwiększa bowiem elastyczność IT, niezawodność i ciągłość działania – wynika z raportu „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz sektorze GovTech w Polsce 2022” opublikowanego przez Polską Chmurę.

Z tego samego badania dowiadujemy się również, że według ankietowanych lepiej wypadają dostawcy, którzy stwarzają możliwość kontaktu ze specjalistami i zapewniają wsparcie na każdym etapie projektu.

Otwartość na zmianę

Wobec dynamicznych zmian i konsolidacji na rynku IT, polscy klienci muszą być proaktywni i elastyczni. Monitorowanie rynku, dywersyfikacja oraz ścisła współpraca z mniejszymi, bardziej elastycznymi dostawcami mogą pomóc w minimalizowaniu negatywnych skutków konsolidacji. Ważne jest również, aby klienci byli świadomi swoich praw i możliwości negocjacyjnych oraz aby stale inwestowali w rozwój wiedzy i kompetencji wewnątrz swoich organizacji.

– Konsolidacje mogą przynieść zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Kluczem do sukcesu jest umiejętne zarządzanie ryzykiem, otwartość na zmiany oraz gotowość do adaptacji. Dzięki temu polskie firmy mogą nie tylko przetrwać, ale i prosperować w zmieniającym się krajobrazie technologicznym – podkreśla Janusz Gocałek, Członek Rady Polskiej Chmury, Prezes Zarządu Talex. 

W obliczu nadchodzących wyzwań i niepewności, warto również współpracować z ekspertami i korzystać z dostępnych narzędzi analitycznych, aby podejmować świadome i strategiczne decyzje. Tylko w ten sposób polscy klienci będą mogli skutecznie nawigować w dynamicznym środowisku rynku IT, zabezpieczając swoje interesy i korzystając z nowych możliwości, które przynosi sam fakt konsolidacji.