Polska Chmura

Polska Chmura X

Powstała pierwsza sieć internetowa pomiędzy centrami danych w Polsce. Celem projektu zainicjowanego przez Polską Chmurę jest wzmocnienie pozycji polskich data center na rynku poprzez zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji i suwerenności danych.

Projekt wymiany ruchu internetowego PCH-X połączył siecią firmy należące do Polskiej Chmury – najstarszej organizacji zrzeszającej polskie centra danych, którą współtworzą: Asseco Cloud, COIG, ComPaas, Cyfronet, Flowberg IT, Korbank, PNT w Opolu, Polcom, Sinersio, Talex i WCSS. PCH-X to kolejne z działań inicjowanych przez firmy członkowskie w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i danych swoich klientów. Koordynatorem projektu jest firma Korbank.  

Inicjatywa PCH-X ma za zadanie wzmocnić pozycję polskich data center na rynku poprzez lepszą jakość usług sieciowych, niezawodność, większe bezpieczeństwo oraz atrakcyjność oferty. Dzięki projektowi PCH-X firmy zrzeszone w Polskiej Chmurze oraz ich klienci zyskali własny, niezależny dostęp do Internetu na najwyższym możliwym poziomie. PCH-X gwarantuje szybszą, niezawodną, a także charakteryzującą się bardziej stabilnymi parametrami sieć między centrami danych zrzeszonymi w ramach Polskiej Chmury. Dla dostawców platform VOD, gier online czy systemów transakcyjnych PCH-X oznacza dostęp do sieci internetowej charakteryzującej się bardzo niskim opóźnieniem – podkreśla Tymoteusz Biłyk, Członek Rady Polskiej Chmury i Prezes Zarządu Korbank. 

Tymoteusz Biłyk, Korbank
Tymoteusz Biłyk – inicjator projektu, Prezes Zarządu Korbank

W ramach projektu PCH-X planowane są też połączenia warstwy drugiej do Czech, Niemiec i Ukrainy. Klienci firm członkowskich będą mogli zoptymalizować swój ruch ręcznie lub wybrać domyślny mix usług realizowany w PCH-X. Jak zgodnie zapowiadają przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Chmury, PCH-X stanowić będzie przyczynek do budowania kolejnych, wspólnych usług ukierunkowanych w szczególności na zwiększenie dostępności, wydajności oraz bezpieczeństwa i suwerenności danych. 

– Polska Chmura powstała w 2016 roku, by zwracać uwagę liderów opinii, decydentów, przedstawicieli administracji publicznej oraz klientów biznesowych na kwestie suwerenności danych i konieczność przechowywania ich na terenie kraju. Cieszymy się, że nasze działania przynoszą efekty. Dzięki wzrostowi świadomości w tym zakresie, znacznie łatwiej jest nam dziś prowadzić projekty wspólne związku, których celem jest podnoszenie bezpieczeństwa danych i dostarczanie wartości klientom firm członkowskich. PCH-X jest jednym z takich projektów – mówi Wiesław Wilk, Przewodniczący Związku Polska Chmura, Wiceprezes Zarządu Polcom. 

Wiesław Wilk, Przewodniczący Związku Polska Chmura, Wiceprezes Zarządu Polcom

Polska Chmura zwiększyła krajowe zasoby serwerów czasu o 15 procent

Polska Chmura – związek polskich centrów danych – udostępniła 11 serwerów czasu, zwiększając ich krajowe zasoby o ponad 15 procent. Firmy należące do związku zobowiązały się do nieodpłatnego udostępniania swoich zasobów serwerowych, by udzielić wsparcia firmom i organizacjom w zakresie synchronizacji czasu, co może mieć wpływ na cyberbezpieczeństwo.

W świecie, w którym technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich dziedzinach życia, bezpieczeństwo danych staje się priorytetem dla firm i organizacji. 

– Znaczenie synchronizacji czasu w systemie IT jest często niezrozumiane i niedoceniane w organizacjach. Rozwiązaniem tego problemu może być korzystanie z tzw. serwerów czasu. Niestety, ich liczba na terenie Polski jest nadal niewystarczająca – podkreśla jeden z inicjatorów projektu Mateusz Tykierko, Wiceprezes Związku Polska Chmura. 

Właśnie dlatego Polska Chmura podjęła decyzję o zwiększeniu liczby serwerów czasu. Nowe zasoby udostępnione przez członków Polskiej Chmury pełnią rolę zapasowego źródła czasu dla innych serwerów. Projekt powinien szczególnie zainteresować przedsiębiorców korzystających z infrastruktury IT oraz instytucje administracji rządowej. 

– Głównym celem inicjatywy Polskiej Chmury jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapewnienie wiarygodnej synchronizacji czasu w urządzeniach infrastruktury IT na terenie Polski. Podjęliśmy się tego zadania, ponieważ dostrzegliśmy zagrożenie wynikające z niewystarczającej ilości serwerów czasu na terenie kraju. Podczas gdy w krajach zachodnich zasoby serwerów czasu liczone są w setkach, w Polsce liczba ta była zaledwie dwucyfrowa. Jako związek polskich data center, w którego misję wpisana jest dbałość o suwerenność i bezpieczeństwo danych, postanowiliśmy wspólnie odpowiedzieć na ten problem i zwiększyć ilość dostępnych serwerów. Łącznie udostępniliśmy 11 serwerów, zwiększając tym samym ich liczbę o ponad 15 procent – mówi Wiesław Wilk, Prezes Związku Polska Chmura. 

Bezpieczna przyszłość cyfrowa Polski 

Precyzyjna synchronizacja czasu jest kluczowym elementem dla utrzymania bezpiecznej infrastruktury IT. Wiele kluczowych dla biznesu usług do poprawnego funkcjonowania potrzebuje dokładnej zgodności czasowej. Mechanizmy logowania, monitoring zdarzeń oraz 

certyfikacja czasu w transakcjach finansowych – wszystkie te procesy wymagają precyzyjnych synchronizacji zegara. W tradycyjnym modelu dane są wysyłane z serwera do sieci informatycznych – zarówno globalnych, jak i lokalnych. Dzięki temu wszystkie podłączone do nich urządzenia mogą aktualizować i synchronizować godzinę. Wszelkie nieprawidłowości w tym obszarze mogą się przełożyć na zwiększenie podatności infrastruktury IT na cyberataki oraz zmniejszenie możliwości analizy incydentów bezpieczeństwa. Wprowadzenie dodatkowych serwerów czasu przez Polską Chmurę zwiększa tym samym dostępność i niezawodność infrastruktury IT, co jest kluczowe dla ciągłości działania biznesu.  

Zaproszenie dla innych data center

Polska Chmura do projektu udostępniania serwerów czasu zaprasza wszystkie zainteresowane data center. 

Współczesne ataki cybernetyczne stają się coraz bardziej zaawansowane, wykorzystując różne techniki i narzędzia. Ataki związane z serwerami czasu, zwłaszcza ataki DDoS i ataki na protokoły czasu, stały się powszechne. Poprzez zwiększenie liczby serwerów czasu zabezpieczamy kluczowy element infrastruktury przed ewentualnymi zakłóceniami. Potencjał do działania w tym obszarze jest duży. Dlatego zapraszamy wszystkie polskie data center do współpracy w tym zakresie. Z chęcią nieodpłatnie podzielimy się wnioskami z projektu, aby razem budować bardziej odporną na zagrożenia cyfrową przestrzeń – mówi Mateusz Tykierko, Wiceprezes Związku Polska Chmura. 

Poprzez wprowadzenie nowych serwerów czasu, firmy zrzeszone w Polskiej Chmurze, nie tylko chronią infrastrukturę kraju przed atakami cybernetycznymi, ale również przyczyniają się do budowy bezpieczniejszej przyszłości cyfrowej Polski. Inicjatywa to zarówno reakcja na bieżące wyzwania, jak i wyraz zaangażowania w długoterminowe bezpieczeństwo danych i usług online. 

O Polskiej Chmurze

Polska Chmura to związek dostawców usług chmurowych posiadających data center na terenie kraju, istniejący od 2016 roku. Zrzesza wiodące firmy dostarczające chmurę dla biznesu i administracji publicznej. Pokazując potencjał firm członkowskich, kompetencje oraz najlepsze praktyki, zachęca przedsiębiorstwa i administrację państwową do korzystania z usług polskich dostawców chmury. Do Polskiej Chmury należą: Asseco CloudCOIG S. A.ComPaaSKorbank S. A.NetiaPark Naukowo-Technologiczny w OpoluPolcom, Sinersio, TalexWrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.

Udział prof. Jarosława Mamali w kongresie MAKE BUSINESS IN PODKARPACKIE

Profesor Jarosław Mamala z Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu reprezentował Polską Chmurę w panelu Cyfrowa i zielona transformacja Podkarpacia, który odbył się w ramach MAKE BUSINESS IN PODKARPACIE 25 października br.

W rozmowie udział wzięli także: Artur Janas (moderator), MULTIBIURO, Agnieszka Łasut, prezes zarządu klastra SINOTAIC oraz dr Tomasz Warzocha, Uniwersytet Rzeszowski.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o zmianach w strategiach firm, znaczeniu ekoinnowacyjnych rozwiązań oraz potencjale rozwiązań chmurowych.

Dziękujemy za zaproszenie!

IT po polsku – profesor Jerzy Bralczyk i dr Maciej Kawecki o chmurze, metawersum i suwerenności cyfrowej

Nigdy dotąd technologie i Internet tak silnie nie wpływały na język, którym się posługujemy. Dość szybko i sprawnie do tych zmian adaptują się osoby zainteresowane tematem – pasjonaci, pracownicy sektora IT, środowiska akademickie. Co z resztą? Z myślą o osobach, które chcą wiedzieć więcej, poznać zasady stojące za technologicznym słowotwórstwem i zwiększyć świadomość na temat nowych pojęć, powstał projekt „IT po polsku” zainicjowany przez firmy zrzeszone w Polskiej Chmurze. W rozmowie na temat chmury, metawersum i suwerenności cyfrowej udział wzięli prof. Jerzy Bralczyk oraz dr Maciej Kawecki. 

Język jest żywy i nieustannie się zmienia. Zachowanie poprawności językowej pomaga nam się komunikować i wzajemnie rozumieć, co nie jest łatwe w świecie, w którym nieustannie powstają nowe produkty, usługi, a także technologie. Wszystkie je trzeba jakoś nazwać – zazwyczaj w wersji spolszczonej, zapożyczonej. Czy to błąd i powinniśmy dążyć do tworzenia własnych pojęć? – Nie zmieniajmy słów na siłę. Nie jestem przeciwko zapożyczeniom, ale jestem za tym, żeby je stosunkowo szybko przyswajać i polszczyć – mówi prof. Bralczyk. Bywa to jednak czasem nie lada wyzwaniem. Właśnie dlatego rozmowa skupiła się wokół kilku pojęć, które w ostatnim czasie budzą szczególne zainteresowanie, a których użycie może budzić wątpliwości.

Chmura czy cloud computing?

Jak to jest z tą chmurą, a może cloudem, cloud computingiem? Chmura się u nas ciekawie kojarzy. Z jednej strony to coś bardzo poważnego, z drugiej enigmatycznego (…). Wprowadza element romantyczny do tego, co jest ściśle stechnicyzowane – podsumowuje profesor Bralczyk.

Metawersum okiem ekspertów

Tak naprawdę trudno jeszcze o jednoznaczną definicję matawersum, ponieważ jest to stosunkowo nowe pojęcie. Czy facebookowe metawersum ma szansę się przyjąć? – Wydaje się, że nie ma chyba specjalnie szans. Facebook miał w sobie coś swojskiego – ostatnie zmiany Facebooka komentuje prof. Bralczyk.

Rosnąca popularność cyfrowej suwerenności 

W rozmowie dr Maciej Kawecki pyta także o popularne w kontekście bezpieczeństwa danych pojęcie suwerenności cyfrowej. Profesor tłumaczy to pojęcie jako niepodleganie, niezależność względem innych państw. W przypadku przechowywania danych na terenie innego kraju, dane podlegają obcej jurysdykcji. Na ten aspekt szczególną uwagę zwraca Polska Chmura, związek zrzeszający dostawców usług chmurowych posiadających centra danych na terenie kraju. Lokalizacja centrów danych, poza licznymi aspektami technologicznymi, jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia suwerenności cyfrowej i gwarancji bezpieczeństwa danych.   

Technika, technologia, IT, chmura i wiele innych branżowych terminów to dla nas –  członków Polskiej Chmury – chleb powszedni. Chcemy przybliżyć ten świat innym, służąc im pomocą w jego odszyfrowywaniu. Dlatego przygotowaliśmy projekt specjalny „IT po polsku”. To językowe podejście może wydawać się nieoczywiste. Zależało nam na podkreśleniu, że tak jak istnieją dobre polskie odpowiedniki pojęć technologicznych, tak też polscy dostawcy usług chmurowych mogą być dobrą alternatywą dla usług dostawców globalnych  – mówi Wiesław Wilk, Przewodniczący Związku Polska Chmura.